Rådmannens nyhetsbrev uke 42

Ragnar Christoffersen, rådmann Lørenskog kommune

Kjære kollegaer

Nyhetsbrevet denne uka vil i sin helhet dreie seg om et stort prosjekt vi har kalt «tjenestegjennomgang».

Tjenestegjennomgangen er et av de viktigste prosjektene vi gjennomfører nå og neste år, og det vil i større eller mindre grad berøre de fleste tjenesteområdene våre fremover. Tjenestegjennomgangen handler om hvordan vi i fellesskap skal møte morgendagens utfordringer, innbyggernes forventinger til våre tjenester og hvordan vi kan jobbe mer effektiv ved å blant annet digitalisere manuelle oppgaver. I tillegg må vi løse det krevende oppdraget å skape fortsatt bærekraft i kommunens økonomi i årene som kommer. Skal vi lykkes er det viktig at hver og en av oss er åpne for nye måter å løse oppgavene på.

Jeg håper at dere kan ta dere tid til å se videoen under. Ikke fordi jeg gjør noen stor film-«prestasjon», men fordi jeg i videoen forklarer mer om hvorfor vi gjør en tjenestegjennomgang nå, hva tjenestegjennomgangen er, hvordan den kan endre din arbeidshverdag og hva skal vi ønsker oppnå med en tjenestegjennomgang.

Du kan også lese mer om tjenestegjennomgangen på prosjektets hjemmeside. Her finner du også mer informasjon om hva det jobbes med og hvem som representerer din sektor i prosjektet. Til tjenestegjennomgangens nettside.

Ønsker dere alle en riktig god helg!