Vi nærmer oss gjenåpning

 Kjære kollega!

Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger på nyhetsbrevene. Også dette nyhetsbrevet blir preget av korona og smittesituasjonen her i Lørenskog. Jeg har forstått at mange setter pris på å få oppdatert informasjon, men også å få et lite innblikk i hva som skjer «behind the scenes».  

Kommunedirektør Ragnar Christoffersen Jonas Ruud, Lørenskog kommune  De siste 14 månedene har det vært min hensikt å gi dere et mest mulig åpent og ærlig innblikk i hva som skjer og hvordan det skjer. En av Lørenskog kommunes verdier er “åpen”, og det må gjelde både når det er enkelt og når det koster litt mer. Og det koster litt ekstra nå, for det er mange meninger blant annet om hvor farlig dette viruset egentlig er, hvem som bør prioriteres, hvilke tiltak som er nødvendige, og de skrives med både skråsikkerhet og «Caps lock».  
 
Samtidig er styrken i et demokrati som vårt at det skal være takhøyde og plass for ulike meninger. Jeg setter fortsatt stor pris på konstruktive tilbakemeldinger i form av både ris og ros, det hjelper oss og gjør oss bedre som kommune.  

Utfordrende smittesituasjon 

Når det gjelder smittesituasjonen her i Lørenskog er den fortsatt utfordrende. Uten å gå i detaljer ligger vi fortsatt høyt på alle FHIs kriterier – blant annet når det gjelder smittetall, sykehusinnleggelser og ukjent smittested. Allikevel er kanskje det mest bekymringsfulle at vi i uke 15 og 16 hadde 18% positive med ukjent smittested, samt at andelen positive prøver av de som tester seg er ca. 5 %. Til sammenligning er landsgjennomsnittet for positive prøver på 3,1%. Det kan være et tegn på underliggende smitte i lokalsamfunnet vi ikke har kontroll på.  

Det er også utfordrende at de under 20 år utgjør 32% av de smittede, hvorav mange er under 12 år. Det er krevende fordi de yngste ofte har flere nærkontakter gjennom barnehager og skole, og at de naturlig nok ikke kan isoleres utenfor hjemmet når de blir smittet. Det betyr igjen at risikoen for at hele husstanden smittes er betydelig. Så jeg er særlig spent på smitteutviklingen denne og neste uke.   

Lyspunkter 

Heldigvis er det også flere lyspunkter. Vi vaksinerer stadig flere innbyggere og smittetallene går nedover også i Lørenskog. Det er ikke mange uker siden vi hadde et smittetrykk på over 900 per 100 000. Nå er tallet nede i 337 per 100 000 – altså en betydelig reduksjon. Da kommer selvsagt også ønsker om lettelser i tiltak. Utfordringen vår er at smittetallene fortsatt er nesten de høyeste i Norge. Litt tabloid sagt er vi altså fortsatt på nivå 4 eller 5 (av 5) på FHIs kriterier, men hadde det eksistert et nivå 10 så var det der vi var for noen uker siden. Men det positive er at vi ser en nedgang, de forrige ukene var vi på topp på alle parameter.   

Vi trenger en ytterligere nedgang før vi kan begynne å slippe opp. Nå fokuserer vi på å håndtere den løpende smittesituasjonen og planlegge en forsvarlig og fornuftig gjenåpning av Lørenskog-samfunnet.  Nå styres vi av nasjonale beslutninger, men trolig vil vi løpet av kort tid ha mer lokal styring og ansvar med hensyn til tiltak.   

Kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag  

Pandemien har truffet oss både hardt og lenge i Lørenskog. Vi har levd med de strengeste tiltakene i altfor lang tid nå. Det er ikke meningen at så strenge tiltak skal vare så lenge, men som jeg kanskje har repetert til det kjedsommelige - det er smittesituasjonen som styrer forholdet mellom tiltak, forbud, anbefalinger, påbud, lettelser, retningslinjer, med mer. Gjennom hele pandemien har vår strategi vært å søke og lytte til faglige råd og anbefalinger. Vi har derfor hatt løpende kontakt med FHI, Helsedirektoratet og andre relevante ressursmiljøer. I tillegg drøftes valg og alternativer i ulike fagmiljøer på tvers av kommunegrensene, som for eksempel i kommuneoverlegenettverket.  

Det har vært viktig for oss å ha et mest mulig kunnskapsbasert grunnlag når vi skal ta beslutninger. Den optimale beslutningen er kanskje ikke mulig å fatte, men vi må prøve å finne den beste løsningen. Hele veien er det og har det vært mange og kryssende interesser. Det vil det være fremover når vi skal gjenåpne også.  

Forsiktig gjenåpning 

Jeg vet at mange lengter etter mer personlig frihet, mindre regler og forbud, flere åpne tilbud – rett og slett et mer normalt liv slik vi knapt nok husker det fra tiden før korona. Nå er vi kommet til en fase i pandemien hvor vi snart skal gjenåpne Lørenskog-samfunnet, og vi merker allerede at det er mye vanskeligere enn å stenge ned.  

Jeg har stor sympati med alle som føler at det er deres tur til å bli lyttet til. Store deler av næringslivet har lidd lenge, gjennom flere og lange nedstenginger. Næringslivet vårt består av mange ansatte som har blitt permittert og har utfordringer med å betjene sine forpliktelser, eller butikkeiere som frykter for livsverket sitt. Det har store ringvirkninger for Lørenskog-samfunnet.  
 
Vi har idrettslag og kulturaktiviteter som stadig mister medlemmer, barn og ungdom som ikke har sosiale treffpunkter og møteplasser på grunn av nedstengte fritidsaktiviteter. Det er familier og sårbare mennesker som sliter, enslige uten nettverk, eldre som er isolert og som til tross for å ha blitt vaksinert fortsatt ikke opplever noen lettelser.  

Det er fortvilende. Det er altså «alles» tur, men jeg tror også at alle forstår at man ikke kan gjenåpne alt samtidig. Derfor blir det fortsatt en tålmodighetsprøve i tiden fremover. Trøsten får være at det sakte, men sikkert nærmer seg en mer normal hverdag for oss alle.  

Det vil være behov for å ta smittevern på alvor også i tiden fremover. Jeg er helt sikker på at de som bor i Lørenskog ikke er mindre flinke enn andre. Men Lørenskog er en folkerik og kompakt kommune, og det er derfor ekstra viktig å følge smittevernreglene. 

Mitt håp er at vi om ikke lenge kan møtes på andre arenaer enn den digitale. Jeg savner virkelig alle dere dyktige, flotte kollegaer.  

Og jeg vil nok en gang uttrykke en stor takk til alle dere som hver dag gjør en uvurderlig innsats og en fantastisk jobb.  

 

En optimistisk hilsen 

Ragnar