Betyr din mening noe?

Kjære kollegaer.

I mitt forrige nyhetsbrev skrev jeg om noen av de store beslutningene som lå like foran oss - utviklingen av Skårersletta og bygging av nye Fjellhamar skole. Sistnevnte blir mye, mye mer enn en skole. Det blir et fantastisk flott anlegg for Fjellhamar og hele Lørenskog. Den nye skolen får et stort uteområde og et idrettsbygg med svømmehall og idrettshall. Det blir tilrettelagt for både eliteseriespill i håndball og store arrangementer. Med andre ord er dette en betydelig satsing som vil gi barn, unge og voksne i Lørenskog gode kultur- og idrettsopplevelser, samt en ny skolehverdag for alle barn på Fjellhamar. Det var gode politiske diskusjoner både i forkant og under selve debatten i kommunestyret forrige onsdag, og prosjektet ble vedtatt med stort flertall.

0 Kommentarer

 I rivende utvikling!

Kjære kollegaer

De siste nyhetsbrevene har naturlig nok handlet mye om koronapandemien og hvordan den har preget oss alle. Nå har vi akkurat lagt bak oss en annerledes 17. mai. Jeg håper dere hadde en fin markering sammen med de nærmeste.

Inn i den nye fremtiden

Kjære kollegaer

De siste sju ukene har vært svært begivenhetsrike. Litt i overkant vil nok de fleste si. Vi har blitt truffet av en pandemi, som igjen førte til at vi måtte stenge barnehager, skoler, de fleste aktivitetstilbud og en rekke andre tjenester. Viktige deler av hverdagslivet, som vi alle har tatt som en selvfølge, ble plutselig revet bort. De siste dagene har vi gjenåpnet mye, men det meste fortoner seg allikevel ganske annerledes enn for bare to måneder siden.

 Kjære kollegaer

Om utrygghet, uvisshet, raushet og tålmodighet

Gjennom stort sett hele mitt voksne liv har jeg jobbet for å bli bedre til å innrømme feil og å ta meg selv litt mindre høytidelig. Jeg har ikke hatt så lett for noen av delene. I midten av 20-årene var det ingen diskusjon som ikke var viktig nok til å «vinnes». Når jeg tenker på det nå, synes jeg nesten synd på familie og venner. Jeg var antagelig et levende eksempel på at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom selvtillit og selvinnsikt. Nå vil jeg vel nesten si at den kan være omvendt proporsjonal.  

 Kjære kollegaer

I dag er det onsdag og påskeferien skal begynne, men ikke for alle. Ganske mange i kommunen må jobbe også i påsken. Ikke blir påskeferien helt slik de fleste hadde planlagt heller. Det er restriksjoner og sosial distansering som gjelder - og det på fjerde uka. Jeg vil tro at flere med meg begynner å kjenne på følelsen av at dagene blir like, og at behovet for sosial kontakt er økende.

0 Kommentarer

Kjære kollegaer

Vi har snart lagt nok en unormal uke bak oss, og denne tilstanden er nå i ferd med å bli vår nye hverdag. Det synker gradvis inn at dette kommer til å vare en stund fremover, i alle fall til over påske.

Vi merker at innbyggere, men også vi i kommunen, tenker og føler ulikt om mye av det som skjer. Noen synes at tiltakene rammer for hardt, andre synes det burde vært gjort enda mer. Dette opplever vi både nasjonalt og lokalt. På sett og vis ble det enklere for oss da regjeringen besluttet å stenge skoler, barnehager og fritidstilbud. Det var vanskelige beslutninger å ta for den enkelte kommune.

Kjære kollegaer

Det har gått en uke siden forrige nyhetsbrev, og denne uken har ikke vært mindre spesiell enn den forrige. Vi er alle preget av omstendighetene. Jeg tror vi alle kjenner på uro og bekymring og har mange spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på. Det mangler heller ikke på nyheter med både spådommer og antagelser, men svært få konkrete svar.

  Kjære kollegaer

Når jeg skriver dette nyhetsbrevet er det under svært spesielle omstendigheter. Hele det norske samfunnet preges av koronaviruset, og vi er alle berørt.

Tirsdag for ti dager siden satte beredskapsgruppen seg ned for å starte planlegging av ulike scenarioer. Etter det har vi møttes flere ganger daglig for å diskutere og håndtere alle tenkelige og utenkelige utfordringer. Det var klokt, for lørdag 7. mars fikk kommunen de første positive prøvesvarene. På søndag hadde vi hektisk møteaktivitet som blant annet resulterte i midlertidig stenging av Fjellhamar skole mandag og tirsdag.

Kjære kollega.

Velkommen til årets første nyhetsbrev fra meg. Denne gang skal jeg ikke oppsummere året vi har lagt bak oss i detalj, bortsett fra å si noen ord om befolkningsveksten og årsregnskapet for 2019 som ble klart i disse dager. I 2019 økte befolkningen med ca. 1350 personer til 41460 innbyggere, hvor selvfølgelig en andel av disse var unge voksne med barn som trenger barnehage- og skoleplass. Det krever at vi fortsetter å investere i blant annet skoler, barnehager og idrettsanlegg. I fjor investerte vi over 700 millioner og i årene fremover vil vi investere flere milliarder i nødvendig infrastruktur for å holde tritt med veksten.

Flere innbyggere betyr også flere skattekroner. I fjor økte skatteinntektene med 79 millioner sammenliknet med 2018. Det er inntekter som kommer godt med, for det er store tall vi snakker om. I 2019 var kommunens samlede inntekter på 3,09 milliarder kr. Utgiftene var på 2,99 milliarder kr. Det gir oss et netto driftsresultat på 77 millioner kr og et regnskapsmessig overskudd på 81 millioner kr. Det gode overskuddet skyldes en kombinasjon av større skatteinntekter og lavere renteutgifter enn budsjettert, og ikke minst god økonomistyring innenfor alle tjenesteområdene.

Jeg er veldig fornøyd med at vi får et høyere overskudd enn forventet, disse pengene benyttes til fremtidige, nødvendige investeringer og for å holde gjeldsveksten nede. Økonomien blir mer utfordrende fremover, blant annet som en følge av befolkningssammensetningen, og da er det veldig viktig at vi har god kontroll og styring på økonomien vår.

 Kjære kollegaer

Julen nærmer seg med stormskritt og onsdag var kommunestyret samlet for siste gang i år. Selv om alle vi som jobber i Lørenskog nok innimellom kjenner at mye er i forandring, er det også noe som alltid er «same procedure as last year»; nemlig at den store saken på årets siste kommunestyremøte er behandling av neste års budsjett og kommende økonomiplanen.