Rådmannens nyhetsbrev uke 45 - 2019

Klikk for stort bilde Kjære kollega!

Denne gangen gjør vi en liten vri på nyhetsbrevet. Fremfor å sende det ut på e-post som et vedlegg legger vi det rett på nett. Jeg vet at mange av dere ikke sitter foran en PC til daglig, men er på farta med en mobil eller nettbrett i hånda som viktigste arbeidsverktøy. Ved å publisere nyhetsbrevet direkte på nett blir det lettere tilgjengelig for alle, og vi får også større muligheter til å publisere bilder, video grafikk og lenker.

Har du tips og innspill til saker og tema jeg burde ta opp? Brenn ikke inne med det, men ta kontakt med meg. E-postadressen min er: ragchr@lorenskog.kommune.no

 

Vi fikk alle nye sjefer for to uker siden

Klikk for stort bildeFra folkevalgtopplæringen 12. og 13. oktober.Du tenker kanskje ikke over det i hverdagen, men for to uker siden fikk vi alle nye sjefer, 47 stykker faktisk. Det jeg sikter til er konstitueringen av det nye kommunestyret onsdag forrige uke, da det nye kommunestyret overtok styringen fra det gamle kommunestyret. På plass i salen var 23 nye representanter og to nye partier, Rødt og Senterpartiet.

Før konstitueringen, 23. oktober, var kommunestyret, kommunaldirektørene og representanter for alle sektorene samlet over to dager for folkevalgtopplæring. På folkevalgtopplæringen fikk de folkevalgte en innsikt i plikter, ansvar og rolleforståelse om det å være kommunestyrerepresentant, og informasjon om kommunens mange tjenester.

Jeg ser frem til et godt samarbeid med det nye kommunestyret, og ønsker samtidig å takke det avtroppende kommunestyret både for den formidable innsatsen og det engasjementet de har utvist på vegne av innbyggerne de siste fire årene.

 

Plantet tre for vennskap og forbrødring

Klikk for stort bildeDe tyske og norske elevene planter et vennskapstre på Skårer gårdForrige uke var elever på Werner-Heisenberg Gymnasium fra vår vennskapskommune Garching på besøk i Lørenskog. Helt siden 1974 har Lørenskog og tyske Garching vært vennskapskommuner og hatt som mål å finne samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner, kultur, idrett og undervisning på tvers av landegrensene.

Sammen med elever fra Løkenåsen skole ble det under besøket plantet et vennskapstre på Skårer gård som et symbol på vennskap og videre samarbeid om en grønn og bærekraftig fremtid for alle barn og unge i Garching og Lørenskog.

 

 

En uke med trygghet

Klikk for stort bildeVold og overgrepsteamet i Lørenskog sammen med Eli Rygg som var en av foredragsholderne på Trygghetsuka.Vold- og overgrepsteamet i Lørenskog kommune - i samarbeid med en rekke andre tjenester i kommunen - arrangerte Trygghetsuka for andre gang forrige uke. En hel uke ble brukt til å til å rette oppmerksomheten mot vold og overgrep i nære relasjoner. Formålet med trygghetsuka var å skape en arena hvor ansatte ved skoler, barnehager, barnevernet og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som ikke treffes i det daglige kan utveksle erfaringer om hvordan det jobbes med å forebygge og hjelpe barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.

Trygghetsuka var tettpakket med spennende foredrag som hadde stor nytte for mange av våre ansatte som til daglig jobber med barn og unge. Jeg er stolt over å jobbe i en kommune hvor ansatte brenner for faget sitt og bruker mye tid og krefter på å dele viktig erfaring og kunnskap med andre kollegaer i kommunen. Takk til alle dere som har bidratt til at Trygghetsuka ble en suksess, og jeg håper det blir flere trygghetsuker i årene som kommer. 

 

Det myldrer i Mylderparken

Klikk for stort bildeDet var kø av barn som ønsket å prøve sklia i Mylderparken på åpningsdagen.Siden forrige nyhetsbrev har vi åpnet nok en park i Lørenskog sentrum. Mylderparken heter den og ligger mellom Lørenskog hus og Metrosentrert. Mylderparken er oppkalt etter et eget kulturprogram for barn på Lørenskog Hus og er et samarbeid med Lørenskog kommune og Metrosenteret. Parken skal styrke aktivitets- og leketilbudet til barn og unge i kommunen. At parken er populær og fyller et behov er det ingen tvil om. Her er det barn som høylytt leker og utforsker den nye parken. Det er for meg også en viktig del av et levende sentrum. Og det vil jeg ha mer av.

 

 

Innovasjonsworkshop

Klikk for stort bildeDet var stor engasjement og mange gode ideer ble klekket ut på innovasjonsworkshopen.Alle sektorer og tjenester i kommunen jobber hver dag med å utvikle nye og bedre tjenester og tilbud til innbyggere, næringsliv og ansatte i Lørenskog, men det kan være krevende å finne til til å dele erfaringer og kunnskap i en hektisk hverdag.

Det ønsker avdelingen for Strategi og samfunnsutvikling å bidra til. Derfor inviterte Mari Lie Venjum til en innovasjonsworkshop med 30 engasjerte deltagere fra ulike sektorer og tjenester. Målet med workshopen var å etablere en felles arena for å styrke innovasjonsarbeidet i kommunen. Jeg var selv med på workshopen og opplevde at mange gode ideer ble klekket ut denne formiddagen. Nå skal ideene videreutvikles for å se hvilke som det skal jobbes videre med. Innovasjonsworkshopen var både lærerik og inspirerende, og jeg har stor tro på denne måten å videreutvikle oss som tjenesteutvikler på. 

 

 

 

Budsjettet for 2020

Klikk for stort bilde11. desember behandler kommunestyret neste års budsjett og økonomiplan 2020-2023. Vi nærmer oss slutten på året og det betyr at forslag til budsjett for neste år, og økonomiplanen for de kommende fire årene snart skal behandles av kommunestyret.

Det har vært svært krevende å finne rom for nye tiltak og tjenester i neste års budsjett. I all hovedsak har det vært nødvendig å finansiere nye tiltak med innsparinger på andre områder.

Netto driftsresultat, eller overskuddet vårt om du vil, er fallende, og i 2023 er det til og med negativt. Det betyr at vi må bruke av reservene våre for å oppnå balanse. Derfor må vi i 2020 gjennomføre en tjenestegjennomgang i alle sektorer og avdelinger for å se om det er mulig å justere driften slik at den blir bærekraftig over tid. Det er også et svært omfattende og kostbart investeringsprogram de neste årene. Vi skal bygge både skoler og barnehager, svømme- og idrettshaller med mer i årene som kommer. Det må vi for å møte befolkningsveksten. Det meste av dette må vi finansiere med lån. Det betyr større utgifter til renter og avdrag. Derfor må vi i  2020 også gjennomgå våre investeringer med sikte på å etablere mer bærekraftige rammer som grunnlag for fremtidige investeringer. Det nye kommunestyret får en tøff oppgave når de skal behandle rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 i kommunestyret onsdag 11. desember

 

Tre stabsavdelinger blir én

Klikk for stort bildeSidsel Nordhagen, direktør for den nye avdelingen Styring og virksomhetsutvikling.1. november var startskuddet for en ny organisering av stab- og støttefunksjonene i kommunen. Avdelingene Økonomi, Organisasjon og Teknologi er historie, og erstattes av en ny felles avdeling med navnet Styring og virksomhetsutvikling. Avdelingen ledes av Sidsel Nordhagen.

Sammen med avdelingen for Strategi og samfunnsutvikling skal denne avdelingen betjene både innbyggere og sektorene i kommunen. Mens Strategi og samfunnsutvikling i stor grad ser fremover på de lange linjene og bidrar til å sette retning, skal Styring og virksomhetsutvikling fokusere på utvikling av kommunens tjenester og den daglige driften hvor vi løser konkrete utfordringer for kommunens innbyggere, ansatte og politikere. Frem mot jul skal Styring og virksomhetsutvikling etablere fire nye seksjoner: Organisasjon, Digitalisering & teknologi, Virksomhetsstyring & økonomi, og Servicesenter, og igangsette arbeidet med å forbedre utvalgte hovedprosesser på tvers av seksjonene.

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg!

Ragnar