Profileringsfilmer Lørenskog kommune

Lørenskog samfunnet utvikles i et høyt tempo. Det bygges nye boliger for å møte befolkningsveksten, og mange nye arbeidsplasser etableres. Lørenskog kommune bygger skoler, barnehager, omsorgsboliger og utvikler torg og møteplasser for kommunens innbyggerne.
 

 

I forbindelse med 100-års jubileet til Lørenskog kommune i 2008 ble det også laget en profileringsfilm.