(05.03.2020)

  

 

(02.01.2020)

Større utgaver av temakartene i kommuneplanens del 3. 

(02.01.2020)

 Vi har et introduksjonsprogram for ledere i Lørenskog kommune. Det er i hovedsak nye ledere som er målgruppen, men det åpnes også opp for at andre sentrale stabspersoner og ledere med lengre fartstid i kommunen kan delta.

(13.12.2019)

 Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Lørenskog-samfunnet og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene. 

Med dette varsles oppstart av arbeidet. Samtidig legges forslag til kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13. Forslaget kan leses på planenvaar.no eller hentes på Lørenskog rådhus og Lørenskog bibliotek. 

(20.08.2019)

For å kunne gi deg god PC-support må helpdesk/IKT-support none ganger tilgang til din PC. For du skal få den hjelpen du trenger når du ikke er på vårt interne nettverket tvil du bli bedt om å laste ned TeamViewer som er et fjernstyringsprogram.

Lenken til TeamViewer finner du her: https://898.tv/lorenskog

(07.05.2019)

Seniorklubben består av tidligere ansatte og ansatte over 60 år i Lørenskog kommune og eventuelt samboer/ektefeller. Vi er i dag ca 170 medlemmer.