(12.11.2020)

For å kunne gi deg god PC-support må helpdesk/IKT-support none ganger tilgang til din PC. For du skal få den hjelpen du trenger når du ikke er på vårt interne nettverket tvil du bli bedt om å laste ned TeamViewer som er et fjernstyringsprogram.

Lenken til TeamViewer finner du her: https://898.tv/lorenskog

(02.01.2020)

 Vi har et introduksjonsprogram for ledere i Lørenskog kommune. Det er i hovedsak nye ledere som er målgruppen, men det åpnes også opp for at andre sentrale stabspersoner og ledere med lengre fartstid i kommunen kan delta.

(07.05.2019)

Seniorklubben består av tidligere ansatte og ansatte over 60 år i Lørenskog kommune og eventuelt samboer/ektefeller. Vi er i dag ca 170 medlemmer.