Introduksjonsprogram for nye ledere

 Vi har et introduksjonsprogram for ledere i Lørenskog kommune. Det er i hovedsak nye ledere som er målgruppen, men det åpnes også opp for at andre sentrale stabspersoner og ledere med lengre fartstid i kommunen kan delta.

Målet for opplæringen er at nye ledere i Lørenskog kommune skal få den informasjonen de trenger for å gjøre en god jobb, raskest mulig. Introduksjonsprogrammet vil fokusere på rutiner og systemer vi bruker i kommunen, og opplæringen vil holdes av de som er ansvarlige for systemene.

Det er obligatorisk at alle nye ledere deltar på introduksjonsprogrammet. For nyansatte som ikke har lederfunksjon, men som skal jobbe med et av systemene som opplæringen dekker (for eksempel WebSak, lønnssystemet eller regnskapssystemet), anbefales det at også disse meldes på de aktuelle tiltakene.

For å se plan over opplæringstiltakene, klikk her (PDF, 145 kB)
For å melde på ansatte til introduksjonsprogrammet, klikk her

Påmeldingen til introduksjonsprogrammet sendes automatisk til arbeidsgiverseksjonen, som vil sørge for innkalling til opplæringstiltakene.