Lørenskog kommuneplan 2015-2026

Klikk for stort bilde

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument, og består av fire deler:

Del 1 utgjør samfunnsdelen av kommuneplanen, og viser mål og strategier for utviklingen av Lørenskog som samfunn. Del 2 og del 3 utgjør den juridisk bindende arealdelen og beskriver hvordan arealbruken i kommunen skal nyttes de nærmeste årene. Del 4 utdyper bakgrunn, rammebetingelser og konsekvensutredning.

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i 2020. Informasjon om hvordan arbeidet skal foregå og hvordan innbyggerne kan delta finner du på www.planenvaar.no

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Lørenskog kommunestyre i sitt møte den 11. februar 2015, sak nr. 001/15 Lørenskog kommuneplan 2015-2026. Kommuneplanen ble rettskraftig fra denne dato, med unntak av noen uavklarte forhold. To begrensede høringer hos berørte grunneiere og myndigheter, har bidratt til å avklare disse siste forholdene. Endringer er innarbeidet i kommuneplandokumentene, og vedtatt i Lørenskog kommunestyre. Kommuneplandokumentene ble sist endret i kommunestyret 18. november 2015, sak nr. 104/15. Mindre endring av bestemmelsene vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017, sak 53/17.