Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023

Klikk for stort bilde Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Lørenskog-samfunnet og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene. 

Med dette varsles oppstart av arbeidet. Samtidig legges forslag til kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13. Forslaget kan leses på planenvaar.no eller hentes på Lørenskog rådhus og Lørenskog bibliotek. 

Si din mening! 

Les mer og gi oss dine innspill på planenvaar.no eller send epost til postmottak@lorenskog.kommune.no. Epost merkes 19/6826. Vi ber om at synspunkter sendes inn senest onsdag 24. januar 2020.  

Vi ønsker deg også velkommen til åpent møte på Vasshjulet i Lørenskog hus 8. januar 2020 kl. 18.  Du kan melde deg på det åpne møtet via denne lenken: Påmelding til åpent møte 8. januar 2020

Planstrategi og planprogram legges fram for Lørenskog kommunestyre 4. mars 2020.