Strategi og samfunnsutvikling

Hvem er vi?

Teamet i avdeling for Strategi og samfunnsutvikling arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling i Lørenskog kommune. Bærekraftig samfunnsutvikling handler om et samfunn som tar hensyn til en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi.

Hva jobber vi med?

Vi jobber for tiden med en ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune, og består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er en oversikt over kommunens utfordringer og muligheter, og skal vise hvilke strategier og mål kommunen har for utviklingen av Lørenskogsamfunnet. 

For å lære mer om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kan du besøke www.planenvaar.no

Vi arbeider med stedsutvikling og langsiktig planlegging som skal være godt forankret hos folkevalgte, befolkning og administrasjonen. Vi skal fremskaffe gode analyser, tilrettelegge for vekst i næringslivet, utvikle nye og innovative prosjekter, samt ivareta miljø og klima. I tillegg har vi en viktig rolle innen regional areal- og transportplanlegging.

Vi samarbeider med alle kommunens sektorer og virksomheter, som har det operative ansvar på sine områder.

Det er viktig for oss å ha et tett samarbeid med innbyggere, utbyggere, grunneiere, næringsliv, lag og foreninger og andre aktører i og utenfor kommunen. Vi arbeider med medvirkning og innbyggerdialog for å sikre god kommunikasjon, økt samfunnsengasjement og deltakelse i lokalsamfunnet.

Teamet utvikler nyskapende prosjekter med både interne og eksterne samarbeidspartnere. Bred kompetanse innen flere fagfelt gir et helhetlig bilde på samfunnsutviklingen.

Våre satsningsområderSatsningsområder - Klikk for stort bilde  

Kommuneplan samfunnsdel

Stedsutvikling

Medvirkning - Innbyggerdialog

Miljø og klima

Mobilitet - Samferdsel

Innovasjon - Pilotprosjekter

Næringsutvikling

 

Kontakt oss

Kontakt oss
  Navn Tittel Telefon Epost
Else Pran Direktør Strategi og samfunnsutvikling 900 60 938 elspra@lorenskog.kommune.no
Kari Westgaard Berg Fagsjef plan og miljø 990 48 920 kwe@lorenskog.kommune.no
Lillian Jahr Oterholt Spesialrådgiver 950 69 558 lot@lorenskog.kommune.no
Camilla Håltem Næringssjef 905 65 206 cahalt@lorenskog.kommune.no
Mari Lie Venjum - Klikk for stort bilde Mari Lie Venjum Spesialrådgiver innovasjon 413 32 437 marven@lorenskog.kommune.no
Henrik Backe Langum - Klikk for stort bilde    Henrik Backe Langum Arealplanlegger 916 44 789 henbac@lorenskog.kommune.no
Arne Gudbrandsdottir - Klikk for stort bilde   Arna Gudbrandsdottir

Byutviklingssjef

902 41 567 arngud@lorenskog.kommune.no
Jan-Bendix Byhring - Klikk for stort bilde  Jan-Bendix Byhring Spesialrådgiver 975 73 028 jby@lorenskog.kommune.no