Varsling i Lørenskog kommune

Administrasjonsutvalget i Lørenskog har vedtatt varslingsregler for kommunen.

Arbeidsmiljøloven har nye bestemmelser om varsling som trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse.

Lørenskog kommune ønsker at ansatte og andre (for eksempel innbyggere, leverandører, kunder og samarbeidspartnere) skal varsle om kritikkverdige forhold som de blir kjent med.

Varslingsordningen kommer ikke i stedet for kommunens klageordninger. Ordningen er et supplement, og en ordning som gir ansatte og eksterne mulighet til å rapportere om kritikkverdige forhold i kommunen, også til en ekstern instans (advokatfirmaet Mageli på Lillestrøm).

Fant du det du lette etter?