Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre i Lørenskog kommune består av to representanter fra hver av de 12 offentlige grunnskolene, de 2 friskolene og de 2 videregående skolene i Lørenskog (Mailand og Lørenskog vgs).

BUK har har en møtefrekvens på 3-4 møter per skoleår. Representantene fra ungdomsskolene og vgs utgjør Ungdomsråd. Disse behandler saker og forbereder saker for BUK.

Barn og unge skal gjennom deltakelse i Barn og unges kommunestyre/ungdomsråd lære hvordan lokaldemokratiet fungerer. Barn og unges kommunestyre/ungdomsråd har på eget initiativ rett til å uttale seg i saker som angår barn og unges livssituasjon. De kan også være høringsinstans i aktuelle kommunale saker.

Barn og unges kommunestyre tildeler hvert år en pris til en person, organisasjon eller institusjon som gjennom året har gjort seg særlig bemerket i arbeidet med å bedre barn og unges livssituasjon, BUK-prisen.

Barn og unges kommunestyre har en budsjettpost til sin disposisjon. Denne budsjettposten skal kunne brukes til iverksetting av strakstiltak eller til formål barn og unges kommunestyre finner verdig.

Representanter for skoleåret 2017-2018. (PDF, 352 kB)

Følg BUK på Facebook

 

Kontaktperson/sekretariat:

Anne Hege Rosenlund, skolefaglig rådgiver

Tlf. 926 00 363

annros@lorenskog.kommune.no

Møteplan ungdomsrådet 2017/2018
Dato Klokkeslett
13.10.2017 13.00-15.00
01.11.2017 13.00-15.00
06.12.2017 13.00-15.00
18.01.2018 13.00-15.00
09.03.2018 13.00-15.00
10.04.2018 13.00-15.00

 

Møteplan barn og unges kommunestyre 2017/2018
Dato Klokkeslett
10.11.2017 09.00-13.00
15.02.2018 09.00-13.00
07.05.2018 09.00-13.00
Fant du det du lette etter?