Barn og unges kommunestyre (BUK) og Ungdomsråd (UR) 2018-2019

BUK i Lørenskog kommune består av to representanter fra hver av de 12 offentlige grunnskolene, de 2 friskolene og de 2 videregående skolene i Lørenskog (Mailand og Lørenskog vgs). Representantene fra ungdomsskolene og vgs utgjør UR. UR behandler saker og forbereder saker for BUK.

BUK har har en møtefrekvens på 3-4 møter per skoleår, mens UR har en møtefrekvens på ca 6 møter per skoleår. Barn og unge skal gjennom deltakelse i Barn og unges kommunestyre/ungdomsråd lære hvordan lokaldemokratiet fungerer. Barn og unges kommunestyre/ungdomsråd har en viktig stemme i saker som angår dem. De har på eget initiativ rett til å uttale seg i saker som angår barn og unges livssituasjon. De kan også være høringsinstans i aktuelle kommunale saker.

Barn og unges kommunestyre har en budsjettpost til sin disposisjon. Denne budsjettposten skal kunne brukes til iverksetting av strakstiltak eller til formål barn og unges kommunestyre finner verdig. BUK tildeler også hvert år en pris til en person, organisasjon eller institusjon som gjennom året har gjort seg særlig bemerket i arbeidet med å bedre barn og unges livssituasjon, BUK-prisen. Prisen er på kr. 20.000,-.

Følg BUK på Facebook

 

Kontaktperson/sekretariat:

Anne Hege Rosenlund, skolefaglig rådgiver

Tlf. 926 00 363

annros@lorenskog.kommune.no

Møteplan for BUK og UR skoleåret 2018-2019
Møteplan for BUK og UR skoleåret 2018-2019
Når Hva Tidspunkt Hvor
Onsdag 26.09.18 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, møterom 457
Fredag 12.10.18 Ungdomsråd 13.00-15.00 Kjenn skole
Torsdag 01.11.18 Barn og unges kommunestyre 09.00-13.00 Rådhuset, kommunestyresalen
Onsdag 28.11.18 Ungdomsråd 13.00-15.00 Kjenn skole
Tirsdag 15.01.19 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, formannskapssalen
Onsdag 06.02.19 Barn og unges kommunestyre 09.00-13.00 Rådhuset, kommunestyresalen
Torsdag 28.02.19 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, formannskapssalen
Onsdag 20.03.19 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, møterom 132
Onsdag 24.04.19 Barn og unges kommunestyre 09.00-13.00 Rådhuset, kommunestyresalen

 

Barn og unges kommunestyre 2018-2019

Leder Kajanth Mohanraj
Nestleder Victor Nordve
Sekretær Marie Gulnaz Balouch
     

Skole

Representanter

Trinn

Benterud

Andreas Trosterud Vie

7

Benterud

Rasmus Amlie

6

Finstad

Jenny Øtsby Skaar

6

Finstad

Ida Lindvall Kiserud

7

Fjellhamar

Rachel Solaas Moen

6

Fjellhamar

Dea Aziz

7

Luhr

Aron Gabriel Melles

7

Luhr

Martine Arntzen Haug

7

Kurland

Lea Cpinova

6

Kurland

Ola Øyri

7

Rasta

Frida Berg

7

Rasta

Kamilla Braathen Ødegård

6

Solheim

Karolina Stefania Krok

6

Solheim

Tilde Kvisle

7

Åsen

Elias Saadat

7

Åsen

Nathalie Othilie Emberland-Lauritsen

7

Fjellsrud

Dan Vu Pham

 10

Fjellsrud

Ida Marie H. Adelseten

10

Hammer

Camilla Ettersti Clark

9

Hammer

Martin Dimov

10

Kjenn

Atle Nordli

10

Kjenn

Victor Nordve

10

Løkenåsen

Christine Adriana Disch Engene

9

Løkenåsen

Marie Gulnaz Balouch

10

Lørenskog friskole

Mohammad Mikail Ahmad

9

Lørenskog friskole

Ira Kohli

9

Rudolf Steinerskolen

Kevin Johannesen

9

Rudolf Steinerskolen

Nicolay S. Mathisen Byberg

8

Mailand vgs

Aysegul Sezer

1

Mailand vgs

Kajanth Mohanraj

1

Lørenskog vgs

Christine Sunnevåg

1

Lørenskog vgs

Christina Aasbakk

 1