Barn og unges kommunestyre (BUK) og Ungdomsråd (UR) 2018-2019

BUK i Lørenskog kommune består av to representanter fra hver av de 12 offentlige grunnskolene, de 2 friskolene og de 2 videregående skolene i Lørenskog (Mailand og Lørenskog vgs). Representantene fra ungdomsskolene og vgs utgjør UR. UR behandler saker og forbereder saker for BUK.

BUK har har en møtefrekvens på 3-4 møter per skoleår, mens UR har en møtefrekvens på ca 6 møter per skoleår. Barn og unge skal gjennom deltakelse i Barn og unges kommunestyre/ungdomsråd lære hvordan lokaldemokratiet fungerer. Barn og unges kommunestyre/ungdomsråd har en viktig stemme i saker som angår dem. De har på eget initiativ rett til å uttale seg i saker som angår barn og unges livssituasjon. De kan også være høringsinstans i aktuelle kommunale saker.

Barn og unges kommunestyre har en budsjettpost til sin disposisjon. Denne budsjettposten skal kunne brukes til iverksetting av strakstiltak eller til formål barn og unges kommunestyre finner verdig. BUK tildeler også hvert år en pris til en person, organisasjon eller institusjon som gjennom året har gjort seg særlig bemerket i arbeidet med å bedre barn og unges livssituasjon, BUK-prisen. Prisen er på kr. 20.000,-.

Følg BUK på Facebook

 

Kontaktperson/sekretariat:

Anne Hege Rosenlund, skolefaglig rådgiver

Tlf. 926 00 363

annros@lorenskog.kommune.no

Møteplan for BUK og UR skoleåret 2018-2019
Når Hva Tidspunkt Hvor
Onsdag 26.09.18 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, møterom 457
Fredag 12.10.18 Ungdomsråd 13.00-15.00 Kjenn skole
Torsdag 01.11.18 Barn og unges kommunestyre 09.00-13.00 Rådhuset, kommunestyresalen
Onsdag 28.11.18 Ungdomsråd 13.00-15.00 Kjenn skole
Tirsdag 15.01.19 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, formannskapssalen
Onsdag 06.02.19 Barn og unges kommunestyre 09.00-13.00 Rådhuset, kommunestyresalen
Torsdag 28.02.19 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, formannskapssalen
Onsdag 20.03.19 Ungdomsråd 13.00-15.00 Rådhuset, formannskapssalen
Onsdag 24.04.19 Barn og unges kommunestyre 09.00-13.00 Rådhuset, kommunestyresalen
Fant du det du lette etter?