KommunestyretKontrollutvalgetFormannsskapetAdministrasjonsutvalgetKultur- og idrettsutvalgetOppvekst- og utdanningsutvalgetHelse- og omsorgsutvalgetTeknisk utvalgKlima,- økologi og samferdselsutvalg