Kommunestyret 2019 - 2023

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

 

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre