Postliste

Grunnet tekniske problemer er ikke postlister og møteplan på nettsidene til Lørenskog kommune oppdatert nå. Det jobbes med å løse dette så raskt som mulig. Kontakt postmottak@lorenskog.kommune.no dersom du har spørsmål eller forespørsler om innsyn

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Lørenskog kommunes virksomhet og gir deg rett til innsyn i våre saksdokumenter. Vi praktiserer åpenhet og publiserer vår offentlige postjournal og byggesaksdokumenter på internett i henhold til bestemmelsene i offentleglova og arkivloven med forskrifter.

Du kan kreve innsyn i kommunens dokumenter, og avslag på innsyn kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Her finner du en mer detaljert beskrivelse av hva du kan finne på postlisten og hvordan du søker.