Innsyn og postlister - forklaring

Lørenskog kommune registrerer post og legger ut offentlig journal i henhold til bestemmelsene i offentleglova og arkivloven med forskrifter.

I følge offentleglova har kommunen plikt til å gjøre dokumenter, journaler og lignende register tilgjengelige med mindre noen annet følger av lov eller forskrift. Alle kan kreve innsyn i kommunens dokumenter. Avslag på innsyn kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Postlister viser oversikt over dokumenter som er mottatt eller sendt fra kommunen en bestemt dato. Av kvalitetssikringshensyn, vil det normalt gå tre dager fra dokumenter er mottatt eller sendt, til postlisten med offentlige dokumenter publiseres.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentleglova.

Innsynsbegjæringer besvares fortrinnsvis per e-post så snart som mulig. Enkle henvendelser vil i størst mulig grad bli besvart samme dag som de er mottatt, maksimalt etter 2 til 3 dager. Mer omfattende henvendelser vil kunne kreve noe lengre saksbehandlingstid.

Eventuelle avslag på innsyn meddeles skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du ved å lese offentleglova hos Lovdata og justisdepartmentets retningslinjer til loven.

 

Søk etter dokumenter gir deg mulighet til å søke etter dokumenter. Du kan f. eks. søke etter navn, adresse på avsender eller mottaker, overskrift eller andre registrerte data om dokumentet. Du vil da få opp alle registrerte data om dokumentet og en mulighet til å bestille dokumentet fra arkivet. 

Søk etter arkivsaker gir deg en mulighet til å søke etter opplysninger som er registrert om en sak - f. eks. tittel på saken, gårds- og bruksnummer o.s.v.

Møteplan gir deg en oversikt over de politiske utvalgsmøtene med sakspapirer. Her vil du også finne oversikt over politiske utvalg, partier og politikere.

Møteplan vår 2008 her finner dere politiske saker for perioden 01.01.2008 - 31.05.2008. Dette er saker som ble publisert manuelt, før vi tok i bruk dagens innsynsløsning.

Alle dokumentene er lagret i Acrobat PDF-format. Disse kan lese med programmet Acrobat Reader.

Fant du det du lette etter?