Reglementer for folkevalgte organer

Reglementer for folkevalgte organer

Lørenskog kommune har reglementer for folkevalgtes rettigheter og plikter, og for saksbehandling og delegering i folkevalgte organer. 

Reglementet for folkevalgte organer i Lørenskog kommune finner du her.  (PDF, 678 kB)

Reglementet for godt​gjøring for folkevalgte i Lørenskog kommune finner du her. 

 

Styrevervregisteret

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper er avhengig av allmennhetens tillit i sitt arbeid. For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner har. Derfor tilbyr KS et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Styrevervregisteret finner du her.