Reglementer

Reglementer for folkevalgte organer

Lørenskog kommune har ulike reglementer for folkevalgtes rettigheter og plikter, og for saksbehandling og delegering i folkevalgte organer. 

Du finner en oversikt over reglementer for folkevalgte organer i Lørenskog kommune her​​​​​​.

 

Styrevervregisteret

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper er avhengig av allmennhetens tillit i sitt arbeid. For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner har. Derfor tilbyr KS et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Til: Styrevervregistrert