Reglementer

Lørenskog kommune styres etter mange reglementer.

Denne oversikten gir linker til blant annet økonomireglementer og reglementer for ulike styrer, råd og utvalg.

Styrevervregisteret

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper er avhengig av allmennhetens tillit i sitt arbeid. For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner har. Derfor tilbyr KS et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Til: Styrevervregistrert