Styrer/råd/utvalg

Delegeringsreglement for Lørenskog kommune (PDF, 160 kB)

Fellesreglement for Lørenskog kommunes hovedutvalg (PDF, 33 kB)

Reglement for folkevalgtes innsynsrett (PDF, 12 kB)

Reglement for godtgjøring til folkevalgte (PDF, 307 kB)

Reglement for Lørenskog eldreråd (PDF, 47 kB)

Reglement for Lørenskog formannskap (PDF, 170 kB)

Reglement for Lørenskog kommunestyre (PDF, 178 kB)

Reglement for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 107 kB)

Reglement for valg av og instruksjonsmyndighet over kommunens eierrepresentanter til generalforsamling for aksjeselskaper og representantskap i interkommunale selskaper (PDF, 11 kB)

Retningslinjer for offentlig spørretidsordning (PDF, 13 kB)

Videredelegering av rådmannens myndighet (PDF, 228 kB)