Spørsmål fra kommunestyret til ordfører og administrasjonen

14. oktober 2020 - Spørsmål fra Marie Ekeberg (R)

En foreløpig rapport fra et ekspertutvalg som vurderer koronakrisens påvirkning på norsk økonomi fram til 2025 har belyst hvem som rammes mest av koronakrisa.

14. oktober 2020 - Spørsmål fra Anita Patel (AP)

SNØ har fokus på at vinteridrettsanlegget skal være en inkluderende arena med tilbud for lokalbefolkningen i Lørenskog.

14. oktober 2020 - Spørsmål fra Anita Patel (AP)

Viken fylkeskommune har nylig inngått samarbeidsavtale med Skatteetaten som gir fylkeskommunen tilgang til skatte-og avgiftsinformasjon om leverandører fylkeskommunen er i posisjon til å inngå kontrakt med.

14. oktober 2020 - Spørsmål fra Lisa Kara Fröyland (MDG) - besvart

Skårer gård var i min oppvekst i Lørenskog et statisk bygdemuseum som jeg husker klassen min besøkte i 3.klasse for å lære om "Lørenskog i gamle dager". I dag er Skårer gård blitt et levende kultursentrum for den tradisjonsrike kulturarven med rot i jordbruk og håndverk.

4. mars 2020 - spørsmål fra Caroline S. Bekkan (H) - Besvart

Kommunene har ansvar for at pasientene får et faglig forsvarlig og kvalitativt godt tilbud fra helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder også en verdig avslutning på livet.

Hvordan pasienter og pårørende blir møtt og lyttet til har stor betydning for om pasientene opplever trygghet og livskvalitet ved livets slutt. 

16. september 2020 - Spørsmål fra Knut Berg (H) - Besvart

Er ordføreren kjent med at Lørenskog kommune har hatt anskaffelse av nytt skoleadministrativt system ute på anbud, og at systemet Vigilo er valgt?

16. september 2020 - Spørsmål fra Marie Ekeberg (R) - Besvart

Vil ordfører ta iniativ til et rutebusstilbud for innbyggerne på Fjellhamar? 

28. januar 2020 - Spørsmål fra Lars Martin Berg (AP) - Besvart

Kjære ordfører, 

I Norge ble 8. mars først markert i 1915, og har gjennom over 100 år vært en viktig institusjon i kampen for kvinners rettigheter. Kamper som selvbestemt abort, flere barnehager og lik lønn for kvinner og menn, er blant sakene som har preget kvinnedagsmarkeringene. 

16. september 2020 - Spørsmål fra Marie Ekeberg (R) - Besvart

I tråd med det gode initiativet for å vekke engasjement og interesse og innbyggermedvirkning for sakene som politisk behandles i Lørenskog lurer vi på om ordfører vil ta iniativ til å utbedre de politiske sidene på hjemmesiden til Lørenskog kommune.  

28. januar 2020 - Spørsmål fra Knut Berg (H)  - Besvart

Lørenskog kommune har startet med å ta i bruk digitale planer. Så langt er det lagt frem to digitale planer til politisk behandling: