Ungdomsråd i Lørenskog kommune 2020 – 2022

Kommunestyret vedtok 01. april 2020 å opprette ungdomsråd i kommunen. Rådet vil ha en viktig rolle i kommunen, fordi det skal fronte ungdommens meninger og synspunkter i saker før enn de behandles i kommunestyret. 

Klikk for stort bildeUngdommer planter tre Lørenskog kommune  Da kommunestyret vedtok å opprette ungdomsråd, besluttet de samtidig å avvikle Barn- og unges kommunestyre (BUK). Nå skal ungdommen i Lørenskog velge sine representanter til Ungdomsrådet.  
 
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen, som eksempel:  

  • kultur- og fritidstilbud 
  • skolesaker 
  • helsetilbud 
  • samferdsel og kollektivtilbud 
  • miljøsaker 
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan 
  • arealplanlegging 
  • kommuneplaner 

Ungdomsrådet vil ha vel ni møter i året i forkant av kommunestyremøtene, og medlemmene får møtehonorar. Ungdomsrådet skal bestå av ti medlemmer og ti varamedlemmer. Medlemmer til ungdomsrådet kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet. 

Forslag til ungdomsrådet 

Elevrådene i kommunale ungdomsskoler, friskoler med ungdomstrinn og videregående skoler skal fremme forslag på en kandidat som fast medlem og en som varamedlem. Det er ønske om at det skal være omtrent like mange jenter og gutter i rådet. Organisasjoner og fritidsklubber som representerer ungdom har også rett til å fremme forslag på kandidater. Kandidatene som blir foreslått må være demokratisk valgt, slik at de representerer hele organisasjonen.

Når forslag på kandidater foreligger, så vil kommuneadministrasjonen fremme sak for kommunestyret som da velger medlemmer til ungdomsrådet. Når dette valget av medlemmer er gjort, så vil kommunestyret i et nytt møte vedta reglement for ungdomsrådet. 

Ønsker du å lese mer om ungdomsråd, så har staten utarbeidet en veileder som gir svar på det aller meste. 

Organisasjoner og fritidsklubber som representerer ungdom oppfordres til å fremme forslag på medlemmer av ungdomsrådet innen 15. mai (14. dager etter publisering) 2020.  

Forslagene sendes til: 

Julie Janssen, rådgiver

Tlf.: 480 12 958

E-post: juljan@lorenskog.kommune.no