Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring - NOU 2020 - 11 - Den tredje statsmakt – Domstolene i endring (.PDF, 211 kB) 27.04.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring - Endring i forskrift om stedsnavn (.PDF, 742 kB) 07.04.2021 Kultur
Høring av forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet (.PDF, 180 kB) 22.03.2021 Oppvekst og utdanning
Høring - Nasjonal rammeplan for SFO (.PDF, 2 MB) 16.03.2021 Oppvekst og utdanning
Høring - Ny boligsosial lov (.PDF, 167 kB) 15.03.2021 Helse
Høring - Oslo kommune reviderer parkeringsnormene for bolig, næring og offentlig tjenesteyting (.PDF, 945 kB) 09.03.2021 Teknisk
Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften (.PDF, 325 kB) 09.03.2021 Helse
Høring om reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (.PDF, 533 kB) 07.03.2021 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak (.PDF, 257 kB) 01.03.2021 Helse
Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning (.PDF, 873 kB) 28.02.2021 Helse
Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning (.PDF, 445 kB) 28.02.2021 Helse
Høring av forslag til endringer i barnehageloven - plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart mm (.PDF, 65 kB) 26.02.2021 Oppvekst og utdanning
Høring - Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninge ri bevegelsesfrihet mv i smittevernloven (.PDF, 361 kB) 20.02.2021 Helse
Høring - NOU 2020 10 Straffelovrådets utredning nr 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet (.PDF, 513 kB) 19.02.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring – læreplan i programmering og modellering X (.PDF, 543 kB) 16.02.2021 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy (.PDF, 137 kB) 10.02.2021 Teknisk
Høringsbrev - Retningslinjer skoleskyss for elever i grunnskolen i Viken fylkeskommune (.PDF, 444 kB) 05.02.2021 Oppvekst og utdanning
Høringer om nye læreplaner på Vg2 og Vg3 – studieforberedende og yrkesfag (.PDF, 463 kB) 28.01.2021 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - NOU 2020:12 - Næringlivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn ( Distriktnæringsutvalget ) (.PDF, 167 kB) 28.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring endringer i forurensningsforskriften kapittel 5 om støy (.PDF, 591 kB) 15.01.2021 Strategi og Samfunn
Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (.PDF, 62 kB) 15.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring av forslag til forskrift - Brann- og redningsvesenforskriften (.PDF, 47 kB) 15.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Offentlig høring av forslag til byutviklingsplan for Lillestrøm kommune (.PDF, 127 kB) 11.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 - Stortings- og sametingvalget 2021 (.PDF, 179 kB) 10.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag om endring i forksrift om utøvelse av jakt felling og fangst (.PDF, 105 kB) 08.01.2021 Kultur