Folkevalgtopplæring 2019

Folkevalgtopplæring - 2019
Tittel Publisert Type
Helse, omsorg og mestring

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helse, omsorg og mestring.pdf
Kommuneplanens samfunnsdel

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens samfunnsdel.pdf
Kommunikasjon

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunikasjon.pdf
KS

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KS.pdf
Kultur, idrett og frivillighet

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kultur, idrett og frivillighet.pdf
Medvirkning

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Medvirkning.pdf
Oppvekst og utdanning

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppvekst og utdanning.pdf
Planlegging etter plan- og bygningsloven

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planlegging etter plan- og bygningsloven.pdf
Rådmannens time

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rådmannens time.pdf
Strategi og samfunnsutvikling

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategi og samfunnsutvikling.pdf
Styring og virksomhetsutvikling

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styring og virksomhetsutvikling.pdf
Teknisk

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Teknisk.pdf
Økonomiforvaltning

28.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiforvaltning.pdf