Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring - NOU 2020 - 11 - Den tredje statsmakt – Domstolene i endring (.PDF, 211 kB) 27.04.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring - NOU 2020 10 Straffelovrådets utredning nr 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet (.PDF, 513 kB) 19.02.2021 Organisasjonsavdelingen
Høringer om nye læreplaner på Vg2 og Vg3 – studieforberedende og yrkesfag (.PDF, 463 kB) 28.01.2021 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - NOU 2020:12 - Næringlivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn ( Distriktnæringsutvalget ) (.PDF, 167 kB) 28.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (.PDF, 62 kB) 15.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring av forslag til forskrift - Brann- og redningsvesenforskriften (.PDF, 47 kB) 15.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Offentlig høring av forslag til byutviklingsplan for Lillestrøm kommune (.PDF, 127 kB) 11.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag om endring i forksrift om utøvelse av jakt felling og fangst (.PDF, 105 kB) 08.01.2021 Kultur
Høring av endringer i viltloven med videre (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin med videre) (.PDF, 269 kB) 05.01.2021 Kultur
Høring - Forslag til endringer i barnehageloven - opplæringsloven og friskoleloven om behandling av personopplysninger (.PDF, 312 kB) 04.01.2021 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til endringer i tvisteloven med videre - ankesiling - rettsmekling med videre (.PDF, 135 kB) 04.01.2021 Organisasjonsavdelingen
Høring av forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (.PDF, 2 MB) 21.12.2020 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov (.PDF, 168 kB) 21.12.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring av rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene (.PDF, 237 kB) 18.12.2020 Strategi og Samfunn
Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser (.PDF, 165 kB) 16.12.2020 Teknisk
Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten (.PDF, 326 kB) 08.12.2020 Helse
Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (.PDF, 325 kB) 08.12.2020 Helse
Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 (.PDF, 38 kB) 07.12.2020 Helse
Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp (.PDF, 409 kB) 03.12.2020 Helse
Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven mm - Større adgang til informasjonsdeling (.PDF, 100 kB) 01.12.2020 Organisasjonsavdelingen