Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring om retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner (.PDF, 660 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 01.10.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i sprøyteromsordningen (.PDF, 56 kB) Høringsdokument (.PDF, 155 kB) 27.08.2018 Helse
Høring - rapport om inkluderende fellesskap for barn og unge - ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (.PDF, 446 kB) Høringsdokument (.PDF, 343 kB) 15.08.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv (.PDF, 312 kB) Høringsdokument (.PDF, 923 kB) 06.08.2018 Teknisk
Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal (.PDF, 144 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 06.08.2018 Helse
Høring - forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (.PDF, 259 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 01.08.2018 Helse
Høring - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen - sjø og vassdrag - med tilhørende produktspesifikasjoner (.PDF, 128 kB) Høringsdokument (.PDF, 5 MB) 01.07.2018 Teknisk
Høring av endringer i forskrift om tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel (.PDF, 478 kB) 29.06.2018 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - reviderte læringsmål for de kliniske fagene del 1 - sikre faglig kvalifisering (.PDF, 473 kB) Høringsdokument (.PDF, 708 kB) 25.06.2018 Helse
Høring - Ny forskrift om fortegnelser over meddommere (.PDF, 205 kB) Høringsdokument (.PDF, 139 kB) 25.06.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell (.PDF, 173 kB) Høringsdokument (.PDF, 208 kB) 22.06.2018 Helse
Høring - Regulering av spesialutdanning i almennmedisin (.PDF, 307 kB) Høringsdokument (.PDF, 686 kB) 22.06.2018 Helse
Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften ( SAK10 ) (.PDF, 97 kB) Høringsdokument (.PDF, 100 kB) 21.06.2018 Teknisk
Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet (.PDF, 296 kB) Høringsdokument (.PDF, 983 kB) 20.06.2018 NAV
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester (.PDF, 350 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 06.06.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - Pakkeforløp gravide og rusmidler på høring (.PDF, 132 kB) Høringsdokument (.PDF, 132 kB) 01.06.2018 Helse
Høring - revidering av læreplan for Vg3 reindriftsfaget (.PDF, 1019 kB) Høringsdokument (.PDF, 99 kB) 01.06.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven (.PDF, 87 kB) Høringsdokument (.PDF, 211 kB) 30.05.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen (.PDF, 92 kB) 22.05.2018 Oppvekst og utdanning
Høring – forslag til endringer i læreplan for Vg3 aktivitørfaget (.PDF, 2 MB) Høringsdokument (.PDF, 113 kB) 22.05.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer (.PDF, 303 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 22.05.2018 Helse
Høring - På liv og død - Palliasjon til alvordlig syke og døende (.PDF, 130 kB) Høringsdokument (.PDF, 4 MB) 21.05.2018 Helse
Fant du det du lette etter?