Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring – forslag til læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram (.PDF, 96 kB) 20.12.2017 Oppvekst og utdanning
Høring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (.PDF, 102 kB) Høringsdokument (.PDF, 121 kB) 20.12.2017 Oppvekst og utdanning
Melding om høring av endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet - avløpsslambasert gjødsel mm (.PDF, 156 kB) Høringsdokument (.PDF, 74 kB) 08.12.2017 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - høring (.PDF, 323 kB) Høringsdokument (.PDF, 473 kB) 04.12.2017 Teknisk sektor
Høring - endring av forskrift om rapportering registrering og merking av luftfartshinder (.PDF, 114 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 01.12.2017 Teknisk sektor
Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (.PDF, 408 kB) Høringsdokument (.PDF, 274 kB) 01.12.2017 Organisasjonsavdeling
Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold seksuelle overgrep og omsorgssvikt (.PDF, 404 kB) Høringsdokument (.PDF, 15 MB) 30.11.2017 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - ulovlig handel med tobakk - forslag til endringer i tobakksskadeloven (.PDF, 57 kB) Høringsdokument (.PDF, 322 kB) 22.11.2017 Organisasjonsavdeling
Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger (.PDF, 77 kB) Høringsdokument (.PDF, 182 kB) 17.11.2017 Teknisk sektor
Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 14.11.2017 Helse
Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (.PDF, 385 kB) Høringsdokument (.PDF, 390 kB) 12.11.2017 Helse
Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek (.PDF, 302 kB) Høringsdokument (.PDF, 589 kB) 10.11.2017 Helse
Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3 (.PDF, 57 kB) Høringsdokument (.PDF, 119 kB) 09.11.2017 Helse
Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester (.PDF, 62 kB) Høringsdokument (.PDF, 103 kB) 06.11.2017 Helse
Høringsnotat – forsøk med å gi kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne (.PDF, 355 kB) Høringsdokument (.PDF, 593 kB) 01.11.2017 NAV
Veileder for knutepunktutvikling - Høringsforslag (.PDF, 71 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 01.11.2017 Teknisk sektor
Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger (.PDF, 319 kB) Høringsdokument (.PDF, 880 kB) 31.10.2017 NAV
Høring - Forslag til tilleggsregulering - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming (.PDF, 62 kB) Høringsdokument (.PDF, 243 kB) 20.10.2017 Strategi og samfunnsutvikling
Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (.PDF, 391 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 16.10.2017 Teknologiavdelingen
Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett (.PDF, 172 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 16.10.2017 Organisasjonsavdeling
Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt (.PDF, 32 kB) Høringsdokument (.PDF, 316 kB) 13.10.2017 Organisasjonsavdeling
Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr (.PDF, 316 kB) Høringsdokument (.PDF, 878 kB) 11.10.2017 Teknisk sektor
Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve svenneprøve praksisbrevprøve og kompetanseprøve (.PDF, 187 kB) Høringsdokument (.PDF, 677 kB) 16.10.2017 Oppvekst og utdanning
Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr (.PDF, 316 kB) Høringsdokument (.PDF, 4 MB) 11.10.2017 Teknisk sektor
Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner (.PDF, 453 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 07.10.2017 Teknisk sektor
Fant du det du lette etter?