Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring -Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (.PDF, 340 kB) 16.12.2019 Helse
Høring - Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunsdokumentasjon og arkiver (.PDF, 462 kB) 02.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - NOU 2019: 5 - Ny forvaltningslov (.PDF, 122 kB) 02.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm (.PDF, 440 kB) 04.11.2019 Helse
Høring - Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år (.PDF, 340 kB) 25.10.2019 Helse
Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme (.PDF, 293 kB) 04.10.2019 Strategi og samfunnsutvikling
Høring på forskrift om skadefelling om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett forskning og dyrepark (.PDF, 345 kB) 01.10.2019 Kultur
Høring - forslag til forskrift om utlegging av åte og foring av vilt (.PDF, 343 kB) 01.10.2019 Kultur
Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv (.PDF, 342 kB) 01.10.2019 Helse
Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen (.PDF, 300 kB) 01.10.2019 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (.PDF, 348 kB) 01.10.2019 Helse
Høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land (.PDF, 365 kB) 01.10.2019 Teknisk
Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (.PDF, 341 kB) 19.09.2019 Helse
Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll - Oppfølging av ny kommunelov (.PDF, 325 kB) 16.09.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - forslag til ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass for Viken fylkeskommune (.PDF, 2 MB) 15.09.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri (.PDF, 314 kB) 13.09.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring av endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader (.PDF, 352 kB) 02.09.2019 Helse
Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven (.PDF, 340 kB) 02.09.2019 Helse
Høring - Organisering av norsk naturskadeforsikring (.PDF, 83 kB) 02.09.2019 Kultur
Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (.PDF, 598 kB) 01.09.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett (.PDF, 96 kB) 01.09.2019 Organisasjonsavdelingen
Høringsbrev - Forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken (.PDF, 494 kB) 01.09.2019 Kultur
Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova (.PDF, 315 kB) 01.09.2019 Teknisk
Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket / taterne (.PDF, 339 kB) 15.08.2019 Kultur
Høringsbrev - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser (.PDF, 301 kB) 09.08.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin (.PDF, 846 kB) 01.08.2019 Helse
Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde - høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (.PDF, 497 kB) 01.08.2019 Helse
Høring - forslag til ny barnevernslov (.PDF, 305 kB) 01.08.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til endringer i banehageloven med forskrifter - ny regulering av private barnahager (.PDF, 419 kB) 26.07.2019 Oppvekst og utdanning
Fant du det du lette etter?