Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring - Ny forskrift om fortegnelser over meddommere (.PDF, 205 kB) Høringsdokument (.PDF, 139 kB) 25.06.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - Regulering av spesialutdanning i almennmedisin (.PDF, 307 kB) Høringsdokument (.PDF, 686 kB) 22.06.2018 Helse
Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet (.PDF, 296 kB) Høringsdokument (.PDF, 983 kB) 20.06.2018 NAV
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester (.PDF, 350 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 06.06.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - Pakkeforløp gravide og rusmidler på høring (.PDF, 132 kB) Høringsdokument (.PDF, 132 kB) 01.06.2018 Helse
Høring - revidering av læreplan for Vg3 reindriftsfaget (.PDF, 1019 kB) Høringsdokument (.PDF, 99 kB) 01.06.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - lærertetthetsnorm i grunnskolen (.PDF, 92 kB) 22.05.2018 Oppvekst og utdanning
Høring – forslag til endringer i læreplan for Vg3 aktivitørfaget (.PDF, 2 MB) Høringsdokument (.PDF, 113 kB) 22.05.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer (.PDF, 303 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 22.05.2018 Helse
Høring - På liv og død - Palliasjon til alvordlig syke og døende (.PDF, 130 kB) Høringsdokument (.PDF, 4 MB) 21.05.2018 Helse
Høring - Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 (.PDF, 99 kB) 15.05.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven (.PDF, 2 MB) Høringsdokument (.PDF, 321 kB) 15.05.2018 Oppvekst og utdanning
Høring av forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt (.PDF, 154 kB) Høringsdokument (.PDF, 130 kB) 15.05.2018 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - forslag til endring i byggteknisk forskrift - TEK17 - om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 - Ny høringsfrist (.PDF, 79 kB) 11.05.2018 Teknisk
Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister (.PDF, 303 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 09.05.2018 Helse
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - presisering (.PDF, 298 kB) Høringsdokument (.PDF, 86 kB) 09.05.2018 Organisasjonsavdeling
Høring av rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører (.PDF, 415 kB) 02.05.2018 Strategi og samfunnsutvikling
Høring av forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (.PDF, 506 kB) Høringsdokument (.PDF, 739 kB) 27.04.2018 Strategi og samfunnsutvikling
26.04.2018 Kultur
Høring - På ein søndag - Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar. (.PDF, 315 kB) Høringsdokument (.PDF, 197 kB) 17.04.2018 Organisasjonsavdeling
Fant du det du lette etter?