Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring - Organisering av norsk naturskadeforsikring (.PDF, 83 kB) 02.09.2019 Kultur
Høringsbrev - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser (.PDF, 301 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 09.08.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - forslag til ny barnevernslov (.PDF, 305 kB) Høringsdokument (.PDF, 5 MB) 01.08.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Masterutdanning klinisk allmennsykepleie (.PDF, 788 kB) Høringsdokument (.PDF, 478 kB) 01.07.2019 Helse
Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger (.PDF, 189 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 01.07.2019 Oppvekst og utdanning
Høring – forslag til nye læreplaner (.PDF, 562 kB) Høringsdokument (.PDF, 485 kB) 18.06.2019 Oppvekst og utdanning
Høringsforslag til Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019 - 2024 (.PDF, 886 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 17.06.2019 Kultur
Høring av forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall (.PDF, 662 kB) 07.06.2019 Helse
Høring - forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (.PDF, 339 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 07.06.2019 Kultur
Høring - Endring av utforming av veglistene (.PDF, 58 kB) Høringsdokument (.PDF, 738 kB) 01.06.2019 Teknisk
Høring – NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste (.PDF, 360 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 22.05.2019 Helse
Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR (.PDF, 675 kB) Høringsdokument (.PDF, 91 kB) 20.05.2019 Helse
Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem NOU 2018 18 (.PDF, 302 kB) Høringsdokument (.PDF, 4 MB) 20.05.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Invitasjon til høringsinnspill på ung kultur møtes - UKMs strategiplan 2020-2024 (.PDF, 105 kB) Høringsdokument (.PDF, 377 kB) 15.05.2019 Kultur
Høring - Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere (.PDF, 293 kB) Høringsdokument (.PDF, 769 kB) 09.05.2019 Helse
Høring om opphevelse Omstillingsloven (.PDF, 317 kB) Høringsdokument (.PDF, 509 kB) 06.05.2019 Helse
Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2 (.PDF, 567 kB) Høringsdokument (.PDF, 707 kB) 05.05.2019 Helse
Høring - Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen (.PDF, 163 kB) Høringsdokument (.PDF, 448 kB) 04.05.2019 Teknisk
Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser (.PDF, 242 kB) 03.05.2019 Teknisk
Høring – Stoltenbergutvalgets rapport - NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring - Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (.PDF, 475 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 03.05.2019 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift (.PDF, 306 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 02.05.2019 Økonomi
Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v. (.PDF, 345 kB) Høringsdokument (.PDF, 798 kB) 01.05.2019 Helse
Høring om forslag til organisering av fylkeskommunale medvirkningsorganer i Viken fylkeskommune (.PDF, 380 kB) Høringsdokument (.PDF, 737 kB) 30.04.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven (.PDF, 319 kB) Høringsdokument (.PDF, 7 MB) 29.04.2019 Teknisk
Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt (.PDF, 410 kB) Høringsdokument (.PDF, 824 kB) 08.04.2019 Organisasjonsavdelingen
Plan for vern av raviner i Skedsmo kommune - dokument på høring (.PDF, 304 kB) 08.04.2019 Teknisk
Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre - for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom (.PDF, 311 kB) Høringsdokument (.PDF, 601 kB) 01.04.2019 Organisasjonsavdelingen
Fant du det du lette etter?