Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
HøringHøringsdokumentSvarfristSektor
Høring om generell del av lærerplanverket (PDF, 271 kB)Høringsdokument (PDF, 580 kB)12.06.2017Oppvekst og utdanning
Oversendelse av høringsbrev - rettighetsforskriften (PDF, 312 kB)Høringsdokument (PDF, 626 kB)09.06.2017Oppvekst og utdanning
Høring av forslag om implentering av kommisjonsdirektiv EU (PDF, 164 kB)01.06.2017Teknisk sektor
Høringsbrev - forslag til temaplan landbruk for Lørenskog kommune 2017 - 2028 (PDF, 284 kB)Høringsdokument (PDF, 4 MB)26.05.2017Teknisk sektor
Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift (PDF, 110 kB)Høringsdokument (PDF, 3 MB)01.05.2017Teknologiavdelingen
Høringsbrev - Refusjon mellom kommunene (PDF, 313 kB)Høringsdokument (PDF, 764 kB)25.04.2017Helse
Høring - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse og sosialfagutdanninger (PDF, 68 kB)Høringsdokument (PDF, 436 kB)21.04.2017Helse
Høring - forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning (PDF, 306 kB)Høringsdokumenter (PDF, 804 kB)20.04.2017Helse
Høring - Forslag til nytt kapittel i foruresningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning (PDF, 150 kB)Høringsdokument (PDF, 311 kB)01.04.2017Helse
Høring - Forslag til endringer i barnevernloven - Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet (PDF, 313 kB)Høringsdokument (PDF, 770 kB)31.03.2017Oppvekst og utdanning
Høring om oppheving av vannscooterforskriften (PDF, 2 MB)23.03.2017Teknisk sektor
Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (PDF, 313 kB)Høringsdokument (PDF, 2 MB)23.03.2017Helse
Offentlig høring av forslag til endringer i kart- og planforskriften (PDF, 221 kB)Høringsdokument (PDF, 901 kB)20.03.2017Teknisk sektor
Høring – ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp (PDF, 193 kB)Høringsdokument (PDF, 388 kB)15.03.2017Økonomi avdelingen
Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg (PDF, 245 kB)Høringsdokument (PDF, 554 kB)15.03.2017
Høring - Hjertespråket - forslag til lovverk - tiltak og ordninger for de samiske språkene (PDF, 421 kB)Høringsdokument (PDF, 8 MB)15.03.2017Sentraladministrasjon
Fant du det du lette etter?