Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Alminnelig høring - utkast til forskrift om innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen sjø og vassdrag (.PDF, 2 MB) 03.01.2020 Teknisk
Høring – Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven (.PDF, 2 MB) 01.01.2020 Oppvenst og utdanning
Høring - Miljø og helse i barnehage og skoler (.PDF, 2 MB) 30.12.2019 Oppvekst og utdanning
Høring – NOU 2019 - 13 Når krisen inntreffer (.PDF, 541 kB) 20.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring -Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (.PDF, 340 kB) 16.12.2019 Helse
Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp (.PDF, 297 kB) 09.12.2019 NAV
Høring - Lov om Eldreombudet (.PDF, 341 kB) 06.12.2019 Helse
Høring - Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunsdokumentasjon og arkiver (.PDF, 462 kB) 02.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - NOU 2019: 5 - Ny forvaltningslov (.PDF, 122 kB) 02.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti (.PDF, 441 kB) 29.11.2019 Helse
Høring - utkast til forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter (.PDF, 410 kB) 25.11.2019 Kultur
Høring - forslag til endringer i friskoleloven realkompetansevurdering og internkontroll mm (.PDF, 380 kB) 25.11.2019 Oppvekst og utdanning
Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten (.PDF, 341 kB) 19.11.2019 Helse
Høring - Forslag til ny helhetlig - heilskapleg ) språklov - korrigert versjon (.PDF, 288 kB) 15.11.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap - Ny utsendelse (.PDF, 407 kB) 15.11.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Innføring av krav om landmålerbrev mv - Forslag til endringer i matrikkelforskriften (.PDF, 304 kB) 15.11.2019 Teknisk
Høringsbrev forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold (.PDF, 339 kB) 15.11.2019 Kultur
Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (nnføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø - internkontroll mm (.PDF, 361 kB) 13.11.2019 Oppvekst og utdanning
Etablering av samarbeidsforum for desentralisert kompetanseutvikling i skolen - Oslo og Viken (.PDF, 2 MB) 11.11.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen (.PDF, 338 kB) 07.11.2019 Teknisk
Høring - Klima- og miljøplan for Enebakk kommune 2019-2023 (.PDF, 3 MB) 01.11.2019 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm (.PDF, 440 kB) 04.11.2019 Helse
Høring - versjon av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren - versjon 6.0 (.PDF, 2 MB) 01.11.2019 Helse
Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur (.PDF, 406 kB) 01.11.2019 Kultur
Høring – nye læreplaner Vg1 – yrkesfag (.PDF, 470 kB) 01.11.2019 Oppvekst og utdanning
Høring: Drøftingsgrunnlag regional plan for kompetanse Akershus (.PDF, 655 kB) 31.10.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år (.PDF, 340 kB) 25.10.2019 Helse
Høring - Forslag til skiltplan for parkeringssone - Lindeveien (.PDF, 2 MB) 22.10.2019 Teknisk
Høring - Forslag til skiltplan for gang og sykkelvei - Skårersletta i Lørenskog kommune (.PDF, 352 kB) 21.10.2019 Teknisk
Høring - Forslag til skiltplan for parkeringssone - Konvallveien og Krokusveien - Lørenskog kommune - Kopi (.PDF, 185 kB) 18.10.2019 Teknisk
Høring - Forslag til endring av reguleringsplan Nitteberg Planid 425-07 Skedsmo (.PDF, 2 MB) 11.10.2019 Teknisk
Realkompetansevurdering av voksne på andre språk enn norsk og samisk - høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven (.PDF, 340 kB) 10.10.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme (.PDF, 293 kB) 04.10.2019 Strategi og samfunnsutvikling