Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Svarfrist Sektor
Høringsbrev NOU 2018 - 11 - Ny fjellov (.PDF, 299 kB) 28.02.2019 Kultur
Høring - Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Plikt til å tilby leirskoleopphold -. Skolebytte i videregående opplæring (.PDF, 279 kB) 02.01.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker (.PDF, 14 MB) 18.12.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Endringer i apotekloven legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 (.PDF, 345 kB) 13.12.2018 Helse
Alminnelig høring - forslag til forskriftsbestemmelser om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd (.PDF, 308 kB) 11.12.2018 Teknisk
Alminnelig høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel (.PDF, 320 kB) 26.11.2018 Helse
Høring - Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner (.PDF, 298 kB) 23.11.2018 Organisasjonsavdelingen
Høring - Endringer i smittevernloven (.PDF, 346 kB) 23.11.2018 Helse
Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser (.PDF, 440 kB) 01.11.2018 Organisasjonsavdelingen
Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen (.PDF, 179 kB) 20.10.2018 Organisasjonsavdelingen
Forslag til regionalt miljøprogram for Oslo og Viken til høring (.PDF, 270 kB) 16.10.2018 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst (.PDF, 676 kB) 15.10.2018 Helse
Høring - Veileder i vurdering av leger i spesialisering (.PDF, 567 kB) 10.10.2018 Helse
Høring - anbefaling for måling av hodeomkrets på barn 0-2 år (.PDF, 456 kB) 05.10.2018 Helse
Høring - Helsedirektoratets rapport om alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten (.PDF, 64 kB) 02.10.2018 Helse
Høring om retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner (.PDF, 660 kB) 01.10.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til endringer i passloven - pass til barn og prøveløslatte (.PDF, 55 kB) 28.09.2018 Organisasjonsavdelingen
Høringsbrev - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv (.PDF, 442 kB) 27.09.2018 Helse
Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften (.PDF, 109 kB) 26.09.2018 Helse
Høring - utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer (.PDF, 67 kB) 24.09.2018 Helse
Fant du det du lette etter?