Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner (.PDF, 440 kB) 29.02.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - orskrift om kommunens helsefremmede og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten (.PDF, 358 kB) 20.02.2020 Helse
Høring - endring i yrkesfaglig tilbud som gjelder fra 2020 (.PDF, 554 kB) 15.02.2020 Oppvekst og utdanning
Høring: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (.PDF, 519 kB) 17.01.2020 Helse
Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør med mer (.PDF, 345 kB) 15.01.2020 Helse
Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat (.PDF, 437 kB) 14.01.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring – pleiepenger ved barnets død (.PDF, 295 kB) 08.01.2020 Helse
Alminnelig høring - utkast til forskrift om innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen sjø og vassdrag (.PDF, 2 MB) 03.01.2020 Teknisk
Høring – Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven (.PDF, 2 MB) 01.01.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - Miljø og helse i barnehage og skoler (.PDF, 2 MB) 30.12.2019 Oppvekst og utdanning
Skiltplan for parkering forbudt i deler av Løkenåsveien (.PDF, 540 kB) 21.12.2020 Teknisk
Høring – NOU 2019 - 13 Når krisen inntreffer (.PDF, 541 kB) 20.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring -Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (.PDF, 340 kB) 16.12.2019 Helse
Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp (.PDF, 297 kB) 09.12.2019 NAV
Høring - Lov om Eldreombudet (.PDF, 341 kB) 06.12.2019 Helse
Høring - Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunsdokumentasjon og arkiver (.PDF, 462 kB) 02.12.2019 Organisasjonsavdelingen