Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift (.PDF, 306 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 02.05.2019 Økonomi
Høring - Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven (.PDF, 319 kB) Høringsdokument (.PDF, 7 MB) 29.04.2019 Teknisk
Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre - for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom (.PDF, 311 kB) Høringsdokument (.PDF, 601 kB) 01.04.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Strategi for bygningsdelen i matrikkelen (.PDF, 362 kB) Høringsdokument (.PDF, 976 kB) 22.03.2019 Teknisk
Høring - forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring (.PDF, 3 MB) 21.03.2019 Oppvekst og utdanning
Høring – forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1 (.PDF, 424 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 20.03.2019 Oppvekst og utdanning
Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene (.PDF, 883 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 08.03.2019 Økonomi
Høringsbrev - prostiinndeling Romerike (.PDF, 624 kB) Høringsdokument (.PDF, 5 MB) 01.03.2019 Kultur
Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger (.PDF, 604 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 01.03.2019 Teknologi
Høring - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff (.PDF, 887 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 28.02.2019 Teknisk
Høringsbrev NOU 2018 - 11 - Ny fjellov (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 28.02.2019 Kultur
Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner (.PDF, 188 kB) Høringsdokument (.PDF, 788 kB) 20.02.2019 Helse
Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 20.02.2019 Helse
Høringsbrev – lån fra Husbanken – utkast til ny forskrift (.PDF, 308 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 15.02.2019 Helse
Høring - Forslag om endringer i folketrygdloven med videre - Krav til opphold i Norge for rett til barne og ektefelletillegg (.PDF, 295 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 08.02.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (.PDF, 298 kB) Høringsdokument (.PDF, 972 kB) 01.02.2019 Helse
Høring om endringer i barnehageloven opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole (.PDF, 335 kB) Høringsdokument (.PDF, 460 kB) 29.01.2019 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - utkast til faggrunnlag for ny klimastrategi mot 2030 (.PDF, 366 kB) Høringsdokument (.PDF, 14 MB) 21.01.2019 Strategi og samfunn
Høring - forslag til endringer i veglova plan- og bygningsloven vegtrafikkloven yrkestransportloven skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser (.PDF, 979 kB) 18.01.2018 Teknisk
Fant du det du lette etter?