Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester (.PDF, 350 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 06.06.2018 Organisasjonsavdeling
Høring Nedre Romerike Vannverk AS - Søknad om å legge ned dammer (.PDF, 5 MB) Høringsdokument (.PDF, 8 MB) 03.04.2018 Teknisk
Høringsbrev - Pakkeforløp psykisk helse og rus (.PDF, 359 kB) 01.04.2018 Helse
Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 (.PDF, 304 kB) Hørigsdokument (.PDF, 92 kB) 14.02.2018 Organisasjonsavdeling
Alminnelig høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven (.PDF, 290 kB) Høringsdokument (.PDF, 814 kB) 02.02.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - Endringer i barnehageloven (.PDF, 417 kB) Høringsdokument (.PDF, 313 kB) 01.02.2018 Oppvekst og utdanning
Alminnelig høring - forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak (.PDF, 326 kB) Høringsdokument (.PDF, 841 kB) 29.01.2018 Teknisk
Høring – forslag om endringer i stedsnavnloven (.PDF, 437 kB) Høringsdokument (.PDF, 624 kB) 22.01.2018 Kultur
Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy (.PDF, 306 kB) Høringsdokument (.PDF, 748 kB) 21.01.2018 Teknisk
Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (.PDF, 116 kB) Høringsdokument (.PDF, 555 kB) 19.01.2018 Helse
Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (.PDF, 482 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 15.01.2018 Strategi og samfunnsutvikling
Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn (.PDF, 353 kB) Høringsdokument (.PDF, 353 kB) 10.01.2018 Kultur
Høring - Endringer i akuttmedisinforskriften (.PDF, 128 kB) Høringsdokument (.PDF, 231 kB) 08.01.2018 Helse
Fant du det du lette etter?