Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (.PDF, 408 kB) Høringsdokument (.PDF, 274 kB) 01.12.2017 Organisasjonsavdeling
Veileder for knutepunktutvikling - Høringsforslag (.PDF, 71 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 01.11.2017 Teknisk sektor
Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett (.PDF, 172 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 16.10.2017 Organisasjonsavdeling
Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr (.PDF, 316 kB) Høringsdokument (.PDF, 878 kB) 11.10.2017 Teknisk sektor
Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve svenneprøve praksisbrevprøve og kompetanseprøve (.PDF, 187 kB) Høringsdokument (.PDF, 677 kB) 16.10.2017 Oppvekst og utdanning
Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr (.PDF, 316 kB) Høringsdokument (.PDF, 4 MB) 11.10.2017 Teknisk sektor
Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner (.PDF, 453 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 07.10.2017 Teknisk sektor
Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige (.PDF, 101 kB) Høringsdokument (.PDF, 192 kB) 06.10.2017 Teknisk sektor
Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven - Dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade mv (.PDF, 75 kB) Høringsdokument (.PDF, 329 kB) 04.10.2017 Teknisk sektor
Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus (.PDF, 465 kB) Høringsdokument (.PDF, 127 kB) 01.10.2017 Helse
Høring - Konseptutvalgutredning KVU kollektivtransport - Nedre Romerike (.PDF, 179 kB) Høringsdokument (.PDF, 356 kB) 01.10.2017 Teknisk sektor
Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister (.PDF, 307 kB) Høringsdokument (.PDF, 511 kB) 30.09.2017 Teknisk sektor
30.09.2017 Oppvekst og utdanning
Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid (.PDF, 247 kB) Høringsdokument (.PDF, 551 kB) 20.09.2017 Oppvekst og utdanning
Høring fra Kunnskapsdepartementet om forbud om ansiktsdekkende plagg (.PDF, 66 kB) Høringsdokument (.PDF, 191 kB) 20.09.2017 Oppvekst og utdanning
Høring - Pasientenes legemiddelliste (.PDF, 457 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 18.09.2017 Helse
Høring - endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter (.PDF, 350 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 15.09.2017 Helse
Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån (.PDF, 300 kB) Høringsdokument (.PDF, 436 kB) 15.09.2017 Helse
Endringer i forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning, Oslo (.PDF, 5 MB) Høringsdokument (.PDF, 5 MB) 13.09.2017 Teknisk
Høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune (.PDF, 15 MB) Høringsdokument (.PDF, 92 kB) 06.09.2017 Teknisk sektor
Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 05.09.2017 Helse
Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn - forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften (.PDF, 573 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 06.09.2016 Teknisk sektor
Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 712 kB) 04.09.2017 Helse
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett - høring (.PDF, 229 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 03.09.2017 Kultur
Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov - til kommunene (.PDF, 253 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 01.09.2017 Helse
Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv i flere lover med folkehelseformål mv (.PDF, 59 kB) Høringsdokument (.PDF, 758 kB) 31.08.2017 Helse
Bistand til å sende ut høringssak vedrørende gradering av pleiepenger (.PDF, 379 kB) Høringsdokument (.PDF, 68 kB) 17.08.2017 Helse
Fant du det du lette etter?