Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst (.PDF, 676 kB) Høringsdokument (.PDF, 4 MB) 15.10.2018 Helse
Høring - Veileder i vurdering av leger i spesialisering (.PDF, 567 kB) 10.10.2018 Helse
Høring - anbefaling for måling av hodeomkrets på barn 0-2 år (.PDF, 456 kB) Høringsdokument (.PDF, 157 kB) 05.10.2018 Helse
Høring - Helsedirektoratets rapport om alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten (.PDF, 64 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 02.10.2018 Helse
Høring om retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner (.PDF, 660 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 01.10.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til endringer i passloven - pass til barn og prøveløslatte (.PDF, 55 kB) Høringsdokument (.PDF, 224 kB) 28.09.2018 Organisasjonsavdeling
Høringsbrev - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv (.PDF, 442 kB) Høringsdokument (.PDF, 624 kB) 27.09.2018 Helse
Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften (.PDF, 109 kB) Høringsdokument (.PDF, 54 kB) 26.09.2018 Helse
Høring - utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer (.PDF, 67 kB) Høringsdokument (.PDF, 678 kB) 24.09.2018 Helse
Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften - Sentral Godkjenning (.PDF, 409 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 15.09.2018 Teknisk
Høring – Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret (.PDF, 64 kB) Høringsdokument (.PDF, 162 kB) 01.09.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endring i energilovforskriften om interkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energioven Kapittel 3 (.PDF, 2 MB) 01.09.2018 Teknisk
Høring - Forslag til endringer i sprøyteromsordningen (.PDF, 56 kB) Høringsdokument (.PDF, 155 kB) 27.08.2018 Helse
Høring - rapport om inkluderende fellesskap for barn og unge - ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (.PDF, 446 kB) Høringsdokument (.PDF, 343 kB) 15.08.2018 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv (.PDF, 312 kB) Høringsdokument (.PDF, 923 kB) 06.08.2018 Teknisk
Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal (.PDF, 144 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 06.08.2018 Helse
Høring - endring i lov om offentlig støtte - gjennomføring av prosedyreforordningen (.PDF, 527 kB) Høringsdokument (.PDF, 370 kB) 03.08.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (.PDF, 259 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 01.08.2018 Helse
Høring - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen - sjø og vassdrag - med tilhørende produktspesifikasjoner (.PDF, 128 kB) Høringsdokument (.PDF, 5 MB) 01.07.2018 Teknisk
Høring av endringer i forskrift om tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel (.PDF, 478 kB) 29.06.2018 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - reviderte læringsmål for de kliniske fagene del 1 - sikre faglig kvalifisering (.PDF, 473 kB) Høringsdokument (.PDF, 708 kB) 25.06.2018 Helse
Høring - Ny forskrift om fortegnelser over meddommere (.PDF, 205 kB) Høringsdokument (.PDF, 139 kB) 25.06.2018 Organisasjonsavdeling
Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell (.PDF, 173 kB) Høringsdokument (.PDF, 208 kB) 22.06.2018 Helse
Høring - Regulering av spesialutdanning i almennmedisin (.PDF, 307 kB) Høringsdokument (.PDF, 686 kB) 22.06.2018 Helse
Fant du det du lette etter?