Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring - NOU 2019: 5 - Ny forvaltningslov (.PDF, 122 kB) 02.12.2019 Organisasjonsavdelingen
Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen (.PDF, 300 kB) 01.10.2019 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (.PDF, 348 kB) 01.10.2019 Helse
Høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land (.PDF, 365 kB) 01.10.2019 Teknisk
Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll - Oppfølging av ny kommunelov (.PDF, 325 kB) 16.09.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - forslag til ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass for Viken fylkeskommune (.PDF, 2 MB) 15.09.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri (.PDF, 314 kB) 13.09.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring av endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader (.PDF, 352 kB) 02.09.2019 Helse
Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven (.PDF, 340 kB) 02.09.2019 Helse
Høring - Organisering av norsk naturskadeforsikring (.PDF, 83 kB) 02.09.2019 Kultur
Høringsbrev - Forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken (.PDF, 494 kB) 01.09.2019 Kultur
Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova (.PDF, 315 kB) 01.09.2019 Teknisk
Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket / taterne (.PDF, 339 kB) 15.08.2019 Kultur
Høringsbrev - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser (.PDF, 301 kB) 09.08.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin (.PDF, 846 kB) 01.08.2019 Helse
Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde - høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (.PDF, 497 kB) 01.08.2019 Helse
Høring - forslag til ny barnevernslov (.PDF, 305 kB) 01.08.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til endringer i banehageloven med forskrifter - ny regulering av private barnahager (.PDF, 419 kB) 26.07.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge (.PDF, 358 kB) 09.07.2019 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse (.PDF, 568 kB) 08.07.2019 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) (.PDF, 466 kB) 08.07.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Masterutdanning klinisk allmennsykepleie (.PDF, 788 kB) 01.07.2019 Helse
Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger (.PDF, 189 kB) 01.07.2019 Oppvekst og utdanning
Filmer og annen støtte til høringen om nye læreplaner (.PDF, 454 kB) 18.06.2019 Oppvekst og utdanning
Høring – forslag til nye læreplaner (.PDF, 562 kB) 18.06.2019 Oppvekst og utdanning
Høringsforslag til Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019 - 2024 (.PDF, 886 kB) 17.06.2019 Kultur
Fant du det du lette etter?