Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
HøringHøringsdokumentSvarfristSektor
Høring - offentlig støtte til barnefamiliene (PDF, 7 MB)Høringsdokument (PDF, 352 kB)30.09.2017Oppvekst og utdanning
Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (PDF, 295 kB)Høringsdokument (PDF, 94 kB)01.08.2017Helse
Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften (PDF, 212 kB)Høringsdokument (PDF, 1019 kB)14.07.2017Helse
Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester (PDF, 311 kB)Høringsdokument (PDF, 2 MB)03.07.2017Helse
Høring og utleggelse til offentlig ettersyn - Utkast til Oslo kommuneplanen 2017 samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2017 (PDF, 258 kB)Høringsdokument (PDF, 17 MB)30.06.2017Teknisk sektor
Høring - Søknad fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om fastsetting av forskrift om midlertidige økte bompengetakster i Oslo (PDF, 613 kB)Høringsdokument (PDF, 224 kB)30.06.2017Teknisk sektor
Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven (PDF, 311 kB)Høringsdokument (PDF, 2 MB)23.06.2017Organisasjonsavdeling
Høring - Integrasjon og tillit - Langsiktig konsekvenser av øy innvandring (PDF, 303 kB)Høringdokument (PDF, 73 kB)23.06.2017Oppvekst og utdanning
Høring om endringer i barnehageloven – krav til norskspråklig kompetanse (PDF, 330 kB)Høringsdokument (PDF, 164 kB)19.06.2017Oppvekst og utdanning
Høring om generell del av lærerplanverket (PDF, 271 kB)Høringsdokument (PDF, 580 kB)12.06.2017Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (PDF, 327 kB)Høringsdokument (PDF, 910 kB)09.06.2017Teknisk sektor
Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere (PDF, 466 kB)Høringsdokument (PDF, 1017 kB)09.06.2017Helse
Oversendelse av høringsbrev - rettighetsforskriften (PDF, 312 kB)Høringsdokument (PDF, 626 kB)09.06.2017Oppvekst og utdanning
Høringsnotat - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming (PDF, 226 kB)Høringsdokument (PDF, 2 MB)08.06.2017Oppvekst og utdanning
Høring av forslag om implentering av kommisjonsdirektiv EU (PDF, 164 kB)01.06.2017Teknisk sektor
Høringsbrev - forslag til temaplan landbruk for Lørenskog kommune 2017 - 2028 (PDF, 284 kB)Høringsdokument (PDF, 4 MB)26.05.2017Teknisk sektor
Høring - Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus - Risiko- og mulighetsanalyse (PDF, 567 kB)Høringsdokument (PDF, 977 kB)24.05.2017Helse
Høring – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 (PDF, 150 kB)Høringsdokument (PDF, 388 kB)24.05.2017Oppvekst og utdanning
Høring - Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus (PDF, 80 kB)Høringsdokument (PDF, 3 MB)24.05.2017Helse
Høring av strategien - Spirende Oslo – plass til alle i byens grønne rom (PDF, 2 MB)16.05.2017Teknisk sektor
Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper (PDF, 2 MB)16.05.2017Helse
Fant du det du lette etter?