Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger (.PDF, 604 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 01.03.2019 Teknologi
Høringsbrev NOU 2018 - 11 - Ny fjellov (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 28.02.2019 Kultur
Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner (.PDF, 188 kB) Høringsdokument (.PDF, 788 kB) 20.02.2019 Helse
Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 20.02.2019 Helse
Høringsbrev – lån fra Husbanken – utkast til ny forskrift (.PDF, 308 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 15.02.2019 Helse
Høring - Forslag om endringer i folketrygdloven med videre - Krav til opphold i Norge for rett til barne og ektefelletillegg (.PDF, 295 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 08.02.2019 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (.PDF, 298 kB) Høringsdokument (.PDF, 972 kB) 01.02.2019 Helse
Høringsbrev - utkast til faggrunnlag for ny klimastrategi mot 2030 (.PDF, 366 kB) Høringsdokument (.PDF, 14 MB) 21.01.2019 Strategi og samfunn
Høring - forslag til endringer i veglova plan- og bygningsloven vegtrafikkloven yrkestransportloven skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser (.PDF, 979 kB) 18.01.2018 Teknisk
Høring - forslag til endringer i stedsnavnloven (.PDF, 328 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 14.01.2019 Kultur
Høring - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (.PDF, 302 kB) Høringsdokument (.PDF, 893 kB) 14.01.2019 Helse
Høring - endringer i opplæringsloven - opplæring i kvensk - yrkeskopplæringsnemnder (.PDF, 239 kB) Høringsdokumenter (.PDF, 346 kB) 12.01.2019 Oppvekst og utdanning
Ny høring - Beverforskrift for Skedsmo kommune (.PDF, 143 kB) Høringsdokument (.PDF, 310 kB) 04.01.2019 Kultur
Høring - Etablering av nasjonalt Eldre- pasient og brukerombud mv (.PDF, 346 kB) Høringsdokument (.PDF, 593 kB) 02.01.2019 Helse
Høring - Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Plikt til å tilby leirskoleopphold -. Skolebytte i videregående opplæring (.PDF, 279 kB) Høringsdokument (.PDF, 238 kB) 02.01.2019 Oppvekst og utdanning
Høring - Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved anbud - innkjøp av mat og drikke i offentlig sektor (.PDF, 217 kB) 19.12.2018 Teknisk
Høring - forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker (.PDF, 14 MB) Høringsdokument (.PDF, 349 kB) 18.12.2018 Oppvekst og utdanning
Høring om forslag til endringer i statsborgerloven mv (.PDF, 323 kB) Høringsdokument (.PDF, 82 kB) 17.12.2018 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 6 MB) 13.12.2018 Organisasjonsavdelingen
Høring - Endringer i apotekloven legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 (.PDF, 345 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 13.12.2018 Helse
Alminnelig høring - forslag til forskriftsbestemmelser om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd (.PDF, 308 kB) Høringsdokument (.PDF, 295 kB) 11.12.2018 Teknisk
Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere (.PDF, 415 kB) 03.12.2018 Kultur
Fant du det du lette etter?