Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høring Høringsdokument Svarfrist Sektor
Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? (.PDF, 408 kB) Høringsdokument (.PDF, 274 kB) 01.12.2017 Organisasjonsavdeling
Høring - offentlig støtte til barnefamiliene (.PDF, 7 MB) Høringsdokument (.PDF, 352 kB) 30.09.2017 Oppvekst og utdanning
Høring - Pasientenes legemiddelliste (.PDF, 457 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 18.09.2017 Helse
Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån (.PDF, 300 kB) Høringsdokument (.PDF, 436 kB) 15.09.2017 Helse
Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn - forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften (.PDF, 573 kB) Høringsdokument (.PDF, 3 MB) 06.09.2016 Teknisk sektor
Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen (.PDF, 299 kB) Høringsdokument (.PDF, 712 kB) 04.09.2017 Helse
Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv i flere lover med folkehelseformål mv (.PDF, 59 kB) Høringsdokument (.PDF, 758 kB) 31.08.2017 Helse
Ekstern høring Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (.PDF, 295 kB) Høringsdokument (.PDF, 94 kB) 01.08.2017 Helse
Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften (.PDF, 212 kB) Høringsdokument (.PDF, 1019 kB) 14.07.2017 Helse
Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester (.PDF, 311 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 03.07.2017 Helse
Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften - Ny innsending rettelse (.PDF, 66 kB) Høringsdokument (.PDF, 320 kB) 14.07.2017 Helse
Høring og utleggelse til offentlig ettersyn - Utkast til Oslo kommuneplanen 2017 samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2017 (.PDF, 258 kB) Høringsdokument (.PDF, 17 MB) 30.06.2017 Teknisk sektor
Høring - Søknad fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om fastsetting av forskrift om midlertidige økte bompengetakster i Oslo (.PDF, 613 kB) Høringsdokument (.PDF, 224 kB) 30.06.2017 Teknisk sektor
Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven (.PDF, 311 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 23.06.2017 Organisasjonsavdeling
Høring - Integrasjon og tillit - Langsiktig konsekvenser av øy innvandring (.PDF, 303 kB) Høringdokument (.PDF, 73 kB) 23.06.2017 Oppvekst og utdanning
Høring om endringer i barnehageloven – krav til norskspråklig kompetanse (.PDF, 330 kB) Høringsdokument (.PDF, 164 kB) 19.06.2017 Oppvekst og utdanning
Høring om generell del av lærerplanverket (.PDF, 271 kB) Høringsdokument (.PDF, 580 kB) 12.06.2017 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (.PDF, 327 kB) Høringsdokument (.PDF, 910 kB) 09.06.2017 Teknisk sektor
Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere (.PDF, 466 kB) Høringsdokument (.PDF, 1017 kB) 09.06.2017 Helse
Oversendelse av høringsbrev - rettighetsforskriften (.PDF, 312 kB) Høringsdokument (.PDF, 626 kB) 09.06.2017 Oppvekst og utdanning
Høringsnotat - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming (.PDF, 226 kB) Høringsdokument (.PDF, 2 MB) 08.06.2017 Oppvekst og utdanning
Høring av forslag om implentering av kommisjonsdirektiv EU (.PDF, 164 kB) 01.06.2017 Teknisk sektor
Fant du det du lette etter?