Sentrale dokumenter

Lørenskog kommune planlegger virksomheten gjennom kommuneplan og økonomiplan/budsjett.
Oppsummering av virksomheten skjer i årsmelding/årsrapport...

 

Sentrale dokumenter
Sentrale dokumenter
Aktuelle dokumenter
Planstrategi for Lørenskog kommune 2016 - 2019
Kommunestyrets vedtak budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 (PDF, 598 kB)
Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020
Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 (PDF, 940 kB)
Kommunedelplaner
Eierskapsmelding for Lørenskog kommune (DOC, 236 kB)
Kommunikasjonsstrategi 2015 -
Veileder for bruk av sosiale medier i Lørenskog kommune (PDF, 1017 kB)
Perspektivmelding - økonomiplan 2016-2019
Lørenskog kommuneplan 2015 - 2026
Historiske dokumenter
Årsberetning 2015 - Lørenskog kommune (PDF, 2 MB)
Årsrapport 2015 - Lørenskog kommune (PDF, 2 MB)
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016 - 2019 og budsjett 2016 (PDF, 4 MB)
Kommunestyrets vedtak budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 (PDF, 598 kB)
Forslag økonomiplan 2015 - 2018 og årsbudsjett 2015 (PDF, 3 MB)
Formannskapets flertallsinnstilling - årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019 (PDF, 344 kB)
Økonomiplan 2015 - 2018 - kommunestyrets vedtak (PDF, 564 kB)
Vedlegg til Økonomiplan 2013 - 2016 - Rådmannens forslag (PDF, 370 kB)
Økonomiplan 2013 - 2016 - Rådmannens forslag - Korrigert utgave per 29.5.2012 (PDF, 933 kB)
Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan 2013 -2016 (PDF, 442 kB)
Økonomiplan 2012 - 2015 / budsjett 2012
Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013
Kommunal planstrategi (PDF, 691 kB)
Planprogram for kommuneplan 2014-2025 (PDF, 907 kB)
Årsrapport 2014, Lørenskog kommune
Årsberetning 2014, Lørenskog kommune
Årsbudsjett 2013 kommunestyrets vedtak (PDF, 150 kB)
Årsrapport 2013 (PDF, 8 MB)
Årsberetning 2013 (PDF, 3 MB)
Årsberetning 2012 (PDF, 2 MB)
Årsrapport 2012 (PDF, 5 MB)
Kortversjon årsrapport 2011 (PDF, 2 MB)

 

Fant du det du lette etter?