Sentrale dokumenter

Lørenskog kommune planlegger virksomheten gjennom kommuneplan og økonomiplan/budsjett.
Oppsummering av virksomheten skjer i årsmelding/årsrapport.

Historiske dokumenter
Historiske dokumenter
Historiske dokumenter
Kommunestyrets vedtak: Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (.PDF, 626 kB)
Lørenskog kommuneplan 2015 - 2026
Perspektivmelding - økonomiplan 2016-2019
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016 - 2019 og budsjett 2016 (.PDF, 4 MB)
Kommunestyrets vedtak budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 (.PDF, 598 kB)
Forslag økonomiplan 2015 - 2018 og årsbudsjett 2015 (.PDF, 3 MB)
Formannskapets flertallsinnstilling - årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019 (.PDF, 344 kB)
Økonomiplan 2015 - 2018 - kommunestyrets vedtak (.PDF, 564 kB)
Vedlegg til Økonomiplan 2013 - 2016 - Rådmannens forslag (.PDF, 370 kB)
Økonomiplan 2013 - 2016 - Rådmannens forslag - Korrigert utgave per 29.5.2012 (.PDF, 933 kB)
Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan 2013 -2016 (.PDF, 442 kB)
Økonomiplan 2012 - 2015 / budsjett 2012
Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013
Kommunal planstrategi (.PDF, 691 kB)
Planprogram for kommuneplan 2014-2025 (.PDF, 907 kB)
Årsberetning 2015 - Lørenskog kommune (.PDF, 2 MB)
Årsbudsjett 2013 kommunestyrets vedtak (.PDF, 150 kB)
Årsberetning 2012 (.PDF, 2 MB)
Årsrapport 2013 (.PDF, 8 MB)
Årsberetning 2016
Årsrapport 2016
Årsberetning 2013 (.PDF, 3 MB)
Årsrapport 2015 - Lørenskog kommune (.PDF, 2 MB)
Årsrapport 2014, Lørenskog kommune
Kortversjon årsrapport 2011 (.PDF, 2 MB)
Årsrapport 2012 (.PDF, 5 MB)
Årsberetning 2014, Lørenskog kommune