mandatfordeling 2015 valg.png

Miljøpartiet De Grønne fikk en oppslutning på Lørenskog på 3,7%, og får to representanter i kommunestyret den kommende perioden. Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti mistet hver en representant og får en representant hver i kommunestyret. For de andre partiene er mandatfordelingen uendret.

Ragnhild Bergheim fra Arbeiderpartiet blir Lørenskogs ordfører de neste fire årene. Ernst-Modest Herdieckerhoff fra Miljøpartiet blir ny varaordfører.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet, Venstre, SV og Lørenskog i Våre Hjerter er blitt enige om samarbeid de neste fire årene.
 

 

 

 

Fant du det du lette etter?