Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2021 i Lørenskog kommune.

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og avsluttes 10. september 2021.

I Lørenskog kommune kan du stemme på valgdagene 12. og 13. september 2021. 

 

Har du spørsmål om stortings- og sametingsvalget 2021?

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder i Lørenskog kommune. 

Velgere som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan ta kontakt med kommunen for å avlegge stemme i perioden 1. juli til 9. august.

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller karantene ikke kan avgi stemme ved forhåndsstemmelokalene, kan søke om å stemme hjemmefra.