Høring – Forslag revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune

Forslag til revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.  

I revidert forslag foreslås det en rekke strukturelle endringer. For øvrig består endringen ei oppdatering av henvisninger til regelverk, språklige forenklinger og enkelte presiseringer. Videre foreslås at kommunen skal kunne kreve særskilt betaling for kostnader i forbindelse med manglende avlesning av vannmåler.

Utdypende informasjon om revideringen kommer fram av saksdokumentene. Frist for å gi uttalelser til forskriftsforslaget er 1. september 2022. 

Nærmere informasjon om forslaget og bakgrunnen kan leses her.

Eventuelle høringsinspill kan sendes til postmottak@Lørenskog.kommune.no, eller til Postboks 304, 1471 Lørenskog. Merk uttalelsen med sak 22/3622.