Høring - Forslag til endring av kommunens lokale forskrift om politivedtekt

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til endring av kommunens lokale forskrift om politivedtekt ut på høring.

Nærmere informasjon om forslaget og bakgrunnen kan leses her.  

Høringsfrist er 1. september 2022.

Høringsinnspill merkes 22/1315-3/pvo og sendes på epost til Lørenskog kommune til  postmottak@lorenskog.kommune.no. Alternativt med brev til postboks 304, 1471 Lørenskog.