Høring - Forslag til endring av skjenketider i Lørenskog kommune

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til endring av kommunens lokale forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk ut på høring.

Vedtaket innebærer et forslag om å endre gjeldende forskrift slik at det tillates skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 12.00 alle dager. I dag er det i Lørenskog ikke tillatt med skjenking av noen form for alkohol før kl. 13.00.

Nærmere informasjon om forslaget og bakgrunnen kan leses her.

Høringsfrist er 15. august 2022.

Høringsinnspill sendes Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller til postmottak@lorenskog.kommnune.no og merkes med 16/1864-11/afs.