Høring – Forslag til forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Lørenskog kommune

Forslag til ny forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.  

Foreslåtte forskrift berører blant annet krav til tømming og prøvetakning av olje- og fettutskilleranlegg, samt grenseverdien for påslipp. 

Utdypende informasjon om revideringen kommer fram av saksdokumentene. Frist for å gi uttalelser til forskriftsforslaget er 1. september 2022. 

Nærmere informasjon om forslaget og bakgrunnen kan leses her.

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes til postmottak@Lørenskog.kommune.no, eller til Postboks 304, 1471 Lørenskog. Merk uttalelsen med sak 22/3623.