Høring - Ny forskrift om skoleregler for Lørenskog-skolene

Det tidligere vedtatte ordensreglementet i Lørenskog skal nå endres. Grunnet ny opplæringslov vil dette fra nå hete Forskrift om skoleregler for Lørenskog skolene.

Høringsperiode: Frem til 20. juni.

Endringene som foreslås er knyttet til to hovedfaktorer. For det første er det vedtatt ny opplæringslov som trer i kraft i august 2024. Dette krever oppdatering av lovhenvisninger i kommunens forskrift og noen språklige endringer, som at det nå skal hete Skoleregler.  Disse endringene er ikke store og vil i liten grad påvirke elevene.

For det andre er det fattet vedtak i kommunestyret sak 007/24, om at Lørenskog kommune skal følge de nasjonale føringene om mobilbruk i grunnskolen. Nye nasjonale anbefalinger ble publisert av utdanningsdirektoratet (Udir) den 07. februar 2024. Der anbefales det mobilfrie klasserom og friminutt i grunnskolen.

Dette gjenspeiles i de foreslåtte endringene i den lokale forskriften om orden og oppførsel i Lørenskogskolen.  Disse endringene kommer i §7 av Skolereglene og er hoved endringen som foreslås i skolereglementet.

Det er også foreslått en mindre endring ved å spesifikt nevne at det heller ikke er lov med vaping og e-sigaretter. Dette er foreslått lagt til i §5 av Skolereglementet.

Kommunen har også foreslått å fjerne anmerkning som reaksjon i §8 av skolereglementet. Dette fordi man allerede ellers har mulighet for å dokumentere regelbrudd og anmerkninger vil i kommunedirektørens vurdering ikke tilføre noe ekstra ut over dette.

De nye skolereglene har som hensikt å oppdatere Skolereglementet både til ny opplæringslov og den nye digitale hverdagen som vi nå lever i. Det er intensjonen at strengere regler.

Send inn høringssvar via dette skjemaet.

Lenke til de foreslåtte skolereglene finner du her.

Her finner du dagens ordensreglement.

Den politiske saken om skolereglementet kan du lese på kommunens nettside.