Høring - Nye vedtekter til SFO

Forslaget inneholder noen språklige endringer for å gjøre vedtektene mer tilgjengelig for innbyggerne. Videre er det foreslått endringer for at den lokale forskriften skal gjenspeile føringene i opplæringslovens nye forskrift, som trer i kraft fra og med august 2024. Endringene omfatter bestemmelser om opptakskriterier, oppholdstid og redusert foreldrebetaling.

Endringene vil gjelde flere paragrafer i vedtektene, men de viktigste realitetsendringene kommer i reglene i §8 om opptaksperiode, §9 opptakskriterier, §10 oppholdstid og §15 om redusert foreldrebetaling. Ellers er det mindre endringer. Derfor er det de nevnte paragrafene vi spesifikt spør om høringsinnspill på.

Send inn høringssvar via dette skjemaet.

Lenke til forslaget til nye vedtekter for SFO i Lørenskog skolen finner du her.

Her finner du de gamle vedtektene.

Den politiske saken kan du lese på kommunens hjemmeside.