Pris og redusert betaling

Fra 1. januar 2023 er makspris per måned kroner 3 000,-. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris. Kostnader til mat kommer i tillegg, se den enkelte barnehages hjemmeside. 

Barnehagefaktura har forfall den 20. hver måned. På kommunens nettside finnes funksjonen: Min side. Her får du enkel og sikker tilgang til flere kommunale og statlige tjenester, og her finnes blant annet oversikt over betalte og ubetalte fakturaer.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kroner 550 000,- per år kan søke om redusert pris. For å kunne søke redusert foreldrebetaling må du ha barnehageplass i Lørenskog. Du kan søke om redusert foreldrebetaling her

Du må søke om redusert pris og gratis kjernetid hvert år. Det gjør du i samme søknad.

Søknad sendes snarest etter at skattemelding for 2022 er tilgjengelig. Skattemelding 2022 må legges ved søknaden. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Søskenmoderasjon

Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. For barn nummer to får du 30 % moderasjon. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, som bor i familier med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner.