Satsningsområder

I tillegg til å være en tur- og naturbarnehage jobber vi mye med sosial kompetanse. Det betyr å gjøre barna i stand til å være en god venn, vise hensyn til andre, vise empati og forhindre mobbing.

Vi bruker iPader aktivt, hvor barna får leke med pedagogiske spill, med strategi, språk eller matematikk.

Vi er en Grønt Flagg barnehage med fokus på miljø, og å lære barna viktigheten av å ta vare på miljøet. Dette året har vi fokus på gjenbruk av klær, og har opprettet en egen byttestasjon som alltid er tilgjengelig for foreldrene.

Gruppe 1 har samtalegrupper for førskolebarn hvor tema er kropp og følelser, og bli mer bevisst på dette.

Dokumentasjon jobbes aktivt med, og hver uke får foreldrene tilsendt bilder fra uken som har gått.