Satsningsområder

Lek: 

I Rasta barnehage jobber vi systematisk med et utviklingsprosjekt innen lek. Vi ønsker at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen, og at alle opplever at de har noen å leke med. Personalets deltakelse og nærhet til lek er viktig for å kunne veilede barna til økt sosial kompetanse. Personalet skal bidra til å utvide og berike barnas lek. 

 

Grønt Flagg: 

Vi er en Grønt Flagg sertifisert barnehage med fokus på miljø, og å lære barna viktigheten av å ta vare på miljøet. Dette året er vårt fokus «fra jord til bord». I barnehagen har vi en egen grønnsakshage, her skal barna være med å så ulike frø og følge hele prosessen. Vi ønsker at barna skal få mer innsikt i hvor noe av det vi spiser kommer fra.