SU representanter

SU representanter

SU representanter
Rolle Navn
Politiker Bjørnar Johannessen (Frp)
Politiker (vara) Patrick Sletvold (MDG)