Vår profil

Vår visjon er Lek, Læring Liv og Latter

Barnehagens innhold er bygget på lek.  Lek er barns grunnleggende uttrykksform og er lystbetont og selvinitiert, i tillegg til å være et redskap for bearbeiding av inntrykk, utvikling og læring.

Barnehagen er en del av utdanningsforløpet og en viktig arena for læring.  Her skal barna utvikle seg på alle områder og de skal danne grunnlaget for sitt videre liv som en del av et sosialt samfunn.

Vi har som mål at barna skal ha en hverdag hvor liv og latter er viktige bestanddeler.

Barna i Rolvsrud barnehage får oppleve et miljø hvor de kan være trygge og føle glede, noe som igjen er en viktig forutsetning for læring og utvikling.

Lek og humoristisk samspill er en viktig del av gjensidig anerkjennelse mellom voksne og barn i barnehagen.