Løkenåsveien 45, trinn 2

Lørenskog kommune har ansvar for å sikre at innbyggere som ikke kan skaffe seg bolig selv, får hjelp av kommunen til dette. Dette gjelder ulike typer innbyggere, som blant annet eldre, økonomisk vanskeligstilte, unge og flyktninger. I Boligplanen for 2019-2026 er det beregnet at kommunen må skaffe 425 boliger i perioden. Noen av disse boligene skal være i Løkenåsveien 45.

På denne tomten, med utsikt over Lørenskog sentrum, skal vi bygge boliger. I bakgrunnen ser du Løkenåsveien 45, trinn 1, hvor vi har bygd barnehage og 30 omsorgsboliger. - Klikk for stort bildeLøkenåsveien 45Lørenskog har en sterk befolkningsvekst, som i stor grad drives fram av boligbygging. Selv om utbyggingstakten er høy, omsettes boligene raskt og til stadig høyere priser. Kommunen trenger derfor en strategi for hvordan vi skal kunne sørge for at folk ikke faller ut av boligmarkedet i framtiden.

Kommunen ønsker å ha sine boliger i områder hvor det er møteplasser, servicetilbud og kollektivtransport lett tilgjengelig. Dette er i hovedsak ved Skårersletta, Ødegården og Fjellhamar.