• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om inntektsgradert betaling på SFO

NB! Du må signere skjemaet når det er ferdig utfylt. Under signeringsprosessen blir du videresendt til Postens elektroniske signeringsløsning. Denne løsningen krever at du nok en gang bekrefter din identitet ved hjelp av BankID eller annen elektronisk legitimasjon for å fullføre prosessen.

Skjemaet blir ikke sendt inn til oss før du har signert. Signeringsprosessen kan ta litt tid og det er veldig viktig at du ikke lukker nettleseren før signeringen er fullført. Ikke lukk vinduet før du ser "Kvittering for innsendt skjema" på skjermen.

Oppholdsbetalingen beregnes ut fra familiens samlede skattbare brutto inntekt/trygdeytelser.

 

Følgende typer inntekter tas med i beregningen av oppholdsbetaling:

Følgende typer inntekter tas ikke med i beregningen av oppholdsbetaling:

 

- Arbeidsinntekt

- Sykepenger

- Overgangsstønad som enslig forsørger

- Pensjoner (uføre-, enke-, barnepensjon m.v.)

- Barnebidrag

- Arbeidsavklaringspenger

- Attføringsstønad

- Annen skattbar inntekt

- Sosialstønad

- Grunn og hjelpestønad

- Barnetrygd

- Statlige og kommunale bostøtteordninger

- Studielån

- Stønad til utdanning

- Barnetillegg

 

 

 

Familiens inntekter skal dokumenteres i form av lønnsslipp fra arbeidsgiver(e) over brutto inntekt pr. mnd. Bekreftet dokumentasjon fra arbeidsgiver kan leveres dersom inntekten er svært varierende. Dokumentasjon skal ikke være eldre enn 3 måneder. Kopi av ligningsattest kan også vedlegges i tillegg.

 

Ved samboerskap over 2 års varighet, regnes begge inntekter som betalingsgrunnlag.

 

Selvstendig næringsdrivende skal levere stemplet rett kopi av siste års selvangivelse, fra ligningskontoret. Det bes i tillegg om revisorattestert næringsskjema evt. regnskapsskjema, hvor renter på gjeld i egen næring er ført opp. Eventuell annen inntekt dokumenteres ved kopi av stønadsbrev eller lignende.

 

Søknader uten dokumentasjon vil bli returnert.

 

Det gis ikke moderasjon med tilbakevirkende kraft.

 

Ved endring i inntekt i løpet av året skal ny dokumentasjon fremlegges uoppfordret.

 

Dersom det gis bevisst feilaktig informasjon om inntekt, kan plassen bli sagt opp.

Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet fra start til slutt. Noen av feltene er obligatorisk for utfylling og disse er merket med stjerne (*).

Du kan enten navigere ved å klikke på skjemastegene eller ved bruke av Neste/forrige nederst i skjemaet.

Når du har fylt ut alle skjemasidene må du se gjennom oppsummering og trykke "Send inn" for å sende inn skjema.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet vil skjemaet bli automatisk lukket, og hvis du ikke er logget inn med brukernavn/MinID/bankID vil du miste alt som er fylt ut.
Vennligst vent...

Loader