Kr.
(21.02.2018)

Endring i beregning av gebyrregulativet for renovasjon ble vedtatt i KS-sak 147/17 den 13.12.2017 – Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018.

Renovasjonsgebyret for januar og februar 2018 er fakturert etter gammelt gebyrregulativ.

Renovasjonsgebyret vil bli avregnet etter nytt gebyrregulativ på faktura for mars 2018. Dette gjelder abonnenter som har månedlig fakturering.

 

 

Vannglass
(21.02.2018)

På grunn av en akutt vannlekkasje i Losbyveien stenger vi vannet torsdag 22. februar

fra ca. kl. 08.30 til ca kl. 16.00.

 

 

 

Oppstart i barnehage 1
(19.02.2018)

I disse dager sender vi ut årsoppgaven for pass og stell av barn elektronisk til den av de foresatte som er regningsmottaker, den som mottar faktura for barnehageplassen/SFO plassen vil også motta årsoppgaven.

Hvis du har tatt i bruk digital postkasse, enten Digipost eller e-Boks, mottar du årsoppgaven i din digitale postkasse. Les mer om digital post i lørenskog kommune her.

(16.02.2018)

Nedre Romerike tar sats


Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Akershus fylkeskommune inviterer til næringsseminar på
Lørenskog hus mandag 9. april 2018, klokka 9 - 14.

Vi byr på spennende møter, faglig påfyll, underholdning og lunsj

Arrangementet er gratis
Påmelding innen 3. april

kaffe - turbål
(14.02.2018)

I samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har Lørenskog kommune vedtatt ny lokal forskrift om åpen brenning.

(12.02.2018)

Lørenskog samfunnet utvikles i et høyt tempo og i 2018 er det forventet at kommunen runder 40 000 innbyggere. Det bygges nye boliger for å møte befolkningsveksten, og mange nye arbeidsplasser etableres. Lørenskog kommune bygger skoler, barnehager, omsorgsboliger og utvikler torg og møteplasser for kommunens innbyggerne.

 
 

 

Fant du det du lette etter?