(15.01.2020)

Ordfører Ragnhild Bergheim krysset målstreken først da verdens største innendørs helårsarena for vintersport, SNØ, åpnet på Lørenskog.

– SNØ kommer til å bli viktig for utviklingen av Lørenskog i framtida. I tillegg til at skihallen vil gi nye muligheter for fysisk aktivitet, kommer det også til å bli et stort kompetanse- og forskningsmiljø på snø og vinteridrett her. I tilknytning til anlegget vil vi få rundt 2000 nye arbeidsplasser, forteller en entusiastisk ordfører.

Med SNØ har Lørenskogs innbyggere fått en unik mulighet til å gå og kjøre på ski hele året.
– SNØ er med på å sette Lørenskog på norgeskartet og kanskje også europakartet, mener ordfører Bergheim. – I tillegg håper og tror jeg at skihallen vil komme til å bety mye for de som bor i området også. Dette kan bli ett av våre nye treffsteder som er med på å skape samhold i Lørenskog.

Kommunen ønsker å legge til rette for at barn og unge i Lørenskog får mulighet til å kjøre ski og bli glad i det. Vi har derfor inngått flere samarbeidsprosjekter med SNØ. Fra og med mars skal 4.trinnselever som er med på skolefritidsordningen (SFO) ved Luhr og Rasta skole kjøre ski på SNØ én gang i uken. SNØ sørger for at elevene får låne det de trenger at utstyr og en instruktør som kan gi opplæring. Samarbeidet skal i første omgang vare frem mot sommeren. Vi håper at det blir vellykket og at vi kan tilby dette for alle barneskolene i kommunen etter hvert.

Hammer skole har også inngått en avtale med SNØ om et samarbeid i valgfaget fysisk aktivitet. Skolen kommer også til å legge deler av vinteraktivitetsdagen til SNØ, slik at de som vil kan få prøve skiforholdene i hallen.

(15.01.2020)

Lørenskog kommune har overtatt vertskommuneansvaret for det nye Regionkontor landbruk. Det nye kontoret vil omfatte kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen.

Regionkontor landbruk er lokalisert i Lørenskog hus i 8. etasje og innehar ca. 3,6 årsverk. Kontoret består av en landbrukssjef, jordbruksrådgiver, rådgiver og skogbruksrådgiver.

(15.01.2020)

28. januar kl. 12.00 kan du bli med på gratis guidet omvisning i den unike kunstsamlingen på Galleri Würth og utstillingen "Stillben i samtidskunsten". Galleri Würth ligger på Gjelleråsen, og det settes opp buss fra Lørenskog kl. 11.30.

Omvisningen holdes av formidlere ved Galleri Würth, som alle har utdannelse i kunsthistorie. Den varer ca. 45 minutter og vil gå i dybden på enkelte av de utstilte kunstverkene.

Det er mulighet til å kjøpe kaffe og vaffel i etterkant av omvisningen.

Det settes opp gratis buss for deltagere. Avgang fra Kulturhusgata mellom Metro storhandel og Lørenskog hus kl. 11.30, retur fra Würth ca. kl. 14.00. Det er også mulig å kjøre egen bil, men det kreves likevel påmelding.

Påmelding gjøres til mso@lorenskog.kommune.no innen 21. januar.
Begrenset antall plasser.

(09.01.2020)

Nær 150 innbyggere møtte onsdag kveld opp i Lørenskog hus for å være med  på det åpne møtet om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. På møtet ga de innspill på hva som er bra ved Lørenskog-samfunnet, og hvilke utviklingstrekk og utfordringer som bør vies spesiell oppmerksomhet i samfunnsdelen av kommuneplanen.   

(07.01.2020)

 

 

 

 

 

Går du med et ønske om å slutte å røyke? Frisklivssentralen kan støtte deg i prosessen. Røykesluttkurs starter 13. januar klokken 14.00-15.30. Kurset består av 6 samlinger, og kan også være nyttig for deg som ønsker å slutte å snuse. Noen få ledige plasser. Interessert? Ring oss på mobil 902 54 376 eller 907 12 563.