(26.02.2021)

På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende.

Totalt 1214 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 26. februar. Det er 8 nye det siste døgnet. 

Her kan du se detaljert statistikk for Lørenskog kommune       
I uke 6 og 7 var det totalt 72 positive prøver i Lørenskog. Det blir 170 per 100 000 innbygger på 14 dager (da frem til midnatt søndag). Det er 12 flere enn i uke 5 og 6 og 28 flere per 100 000 i de ukene. Ut i fra Folkehelseinstituttets definisjon er vi da på rødt smittenivå.

(24.02.2021)

Lørenskog kommune skal utvide Grønlia barnehage med tre nye avdelinger. Planleggingen av prosjektet er godt i gang. Arkitekten har tegnet bygget og laget en plan for uteområdet. Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn etter formannskapsmøtet den 17. februar. Vi planlegger å starte selve byggingen i løpet av sommeren 2021.

Vi inviterer nå til et åpent møte for alle som er interessert i å vite mer om utvidelsen av barnehagen. I møtet kommer vi til å vise de nyeste tegningene vi har for bygget og området rundt, samt orientere om hvilke arbeider som skal utføres.

Vi skulle gjerne ha avholdt et fysisk møte, men smittesituasjonen i Lørenskog tillater ikke det. Vi kommer derfor til å gjennomføre informasjonsmøtet via Microsoft Teams – tirsdag 9. mars, klokken 18:00. 

Du kan lese mer om prosjektet på prosjektets nettsider.

Klikk her for å bli med i møtet tirsdag 9. mars klokken 18.00

 

(22.02.2021)

Regjeringen innfører lettelser i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar. På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog vedtok formannskapet mandag 22. februar å inntil videre beholde tiltakene som gjelder for arrangementer i Lørenskog.

Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs med flere enn 10 personer til stede. Det er unntak for begravelser og bisettelser hvor det er tillatt å være inntil 50 personer til stede, samt for profesjonelle utøvere uten publikum. Idrettsarrangementer som stevne, turneringer, kamper og liknende er ikke tillatt, verken for barn eller voksne. Men det er unntak for profesjonelle aktører som kan gjennomføre kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer, så lenge det ikke er publikum til stede.

Smittesituasjonen i Lørenskog og i nabokommunene er avgjørende

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. De nasjonale tiltakene tar utgangspunkt i dette. Det er også en anbefaling fra sentrale helsemyndigheter at kommunene med høyt smittetrykk foretar en gradvis gjenåpning. Folkehelseinstituttet (FHI) har en trappetrinnsmodell for hvor strenge tiltak kommunene bør ha ut fra smittetrykket.  Kommunene med høyere smittetrykk kan velge å vedta lokale forskrifter som er strengere enn regjeringens tiltak.  

(22.02.2021)

Fra 01. mars 2021 endres rutinene for levering av søknad om vann og avløpsarbeid i Lørenskog kommune.

(18.02.2021)

Det er påvist mutert virus (britisk type) på Løkenåsen ungdomsskole. Det er et lite utbrudd, men det oppleves å være under god kontroll.