(21.02.2020)

   Lørenskog kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

(13.02.2020)

Over 200 innbyggere, lag og foreninger og offentlige myndigheter har sagt sin mening om hva som er bra med Lørenskog og hva det er viktig å lykkes med i fremover.

- At så mange har sagt sin mening om hvordan de ønsker at Lørenskog skal utvikle seg er fantastisk, sier Kari Westgaard Berg som er prosjektleder for utarbeidelsen av kommuneplanens nye samfunnsdel. – Det var spesielt gøy å se at 150 engasjerte innbyggere fant veien til Lørenskog hus og innbyggermøte om kommuneplanen i januar.  
På møtet fikk vi totalt over 600 innspill på hva som er bra i Lørenskog og hva det er viktig å videreføre/utvikle i fremtiden, forteller Westgaard Berg.

(10.02.2020)

Lørenskog kommune deler hvert år ut en kulturpris for å hedre personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst, kultur og idrett i Lørenskog kommune.

Kulturprisen består av et diplom og et kunstnerisk arbeid.

Grunngitte forslag på kandidater sendes 
kulturstotte@lorenskog.kommune.no eller 
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog innen 1. mars 2020.

Ved spørsmål om kulturprisen, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

(10.02.2020)

Lørenskog kommune har to stipendordninger for utøvere innen kultur og idrett: kulturstipend og idrettsstipend.

Formålet med ordningene er å premiere oppnådde resultater og stimulere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Søknadsfristen for begge ordningene er 1. mars 2020.

(10.02.2020)

Fristen for å søke om treningstid i idrettshaller/gymsaler og periodisk leie i kultursaler og skolelokaler er 1. mars 2020.