20. mai – verdens biedag

Klikk for stort bildeEn av 7.kl-gruppene som sådde i pollinatorøya i dag. For tre år siden bestemte FN at biene skulle få sin egen verdensdag, 20. mai. Bakgrunnen er at hele 35 prosent av alle pollinatorer som bier og sommerfulger er utrydningstruet.  Dette har Lørenskog kommune erkjent og kommunestyret har vedtatt en egen bieplan for å bidra til å beskytte biene og gi de bedre kår.  

På Luhr skole brukte både 7. og 3. klasse dagen på å plante bievennlige blomsterfrø. Disse vakre skapningene - biene, sommerfuglene og humlene er svært viktige pollinatorer for matproduksjonen og økosystemene våre. Over 30% av maten vi spiser er avhengig av insektpollinering, så biene har en helt grunnleggende rolle i næringskjeden vår.   

Forskning fra FN og International Union for Conservation of Nature viser at det er særlig intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler, virus og forurensing som truer biepopulasjonen.  

Luhr skoles biebidrag 
Også på Luhr skole hadde en av disse grå asfalterte øyene i oppkjørselen til skolen. Men istedenfor asfalt, er dette nå planlagt som en pollinatorøy. I dag sådde skolens 7. klassinger frø til ringblomster og kornblomster i pollinatorøya, som vil få et mangfold av bivennlige planter. Tredje trinn på skolen plantet også et eget bed med blomster til biene: solsikker, ringblomst, kosmos, løvemunn, dill, agurkurt, kryddertagetes og perserkløver.  
 
Hvem er disse biene?    
Agnes som er jobber som prosjektleder for skolehagene i Lørenskog, forteller at det finnes en rekke forskjellige grupper av pollinerende insekter.  

- Kroppshår er et typisk kjennetegn, ja, mange er nærmest flyvende små pelsdyr, sier hun og smiler. Og i pelsen samles det tusenvis av tusenvis små pollenkorn, som i en borrelås, når den romsterer rundt i blomstene. Agens former hånden som en blomst og viser hvordan biene romsterer rundt. Hun forklarer at pollenet samles i utgangspunktet til eget bruk, men det blir samtidig mer enn nok til at det drysser litt på hver og en av blomstene den besøker.  
 
Agnes kan mye om bier og planter og forteller ivrig videre at pollinatorene og blomstene utviklet seg på samme tid, for 110-130 mill år siden. Samspillet dem imellom går som søt musikk opp gjennom historien. Planter som pollineres av insekter gjør hva de kan for å tiltrekke seg pollinatorens oppmerksomhet; blomstene lokker med klare farger og de deiligste dufter.  

Klikk for stort bildeBievennlige blomster på Skårer gård Kommunens plan for å gi biene bedre kår 
Rakel Rauntun som er virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv forteller at planen inneholder både korte og langsiktige tiltak.  
-Blomsterløk er blant de første blomstene som kommer frem på våren, og er derfor viktige for bier og humler. Vi velger derfor bievennlige blomsterløkblandinger i bedene som det plantes løk i. Biene trenger blomster hele sesongen, derfor må vi fortsette å plante ut bie- og humlevennlige sommerblomster i kommunale bed og krukker.  

Men det hjelper ikke bare med enkle tiltak. Menneskeskapte landskapsendringer, fragmentering og tap av leveområder er den største trusselen for arter generelt, også for pollinatorene, de finner ikke lenger mat og bolig.  

Derfor har kommunestyret også vedtatt mer omfattende og langsiktige tiltak.  

  • Det er viktig at vi som forvalter kommunens grøntområder, får mer kunnskap, slik at vi kan tilrettelegge grøntområder for bier og humler. Samtidig har kommunestyret vært så spesifikke, sier Rakel, at de har slått fast at ved nyetablering og rehabilitering av busker, stauder og trær i parker og andre grøntområder skal det velges bie- og humlevennlige planter.   

Videre skal kommunen:  

  • Tilrettelegge for riktig slått av veikanter, etablere ulike soner med bie og humlevennlig blomsterenger på deler av plenarealene som i dag klippes. 

  • Sikre grønne korridorer i kommunen – bier og humler trenger "matstasjoner" for hver 250 meter. 

  • Anlegge grønne tak på nye kommunal bygg. 

Alle skoler har skolehage 
Lørenskog har vi også et annet tiltak, som lover godt for framtida og biene. Kommunestyret har vedtatt at alle skoler skal ha et skolehagetilbud. Gjennom skolehagene lærer elevene å dyrke spiselige vekster og sår og planter også blomster som bier og andre pollinerende insekter liker. Dagens aktivitet på Luhr var i tilknytning til skolehagearbeidet.   

Hvilken meny bør du by biene på? 
Vi kan alle være med å bidra til å gi biene, humla og sommefuglene bedre kår. Agnes forteller at pollinatorene er litt som oss.  

– De liker  en variert meny med rikelig tilgang på mat, dvs blomster, gjennom hele sesongen. Variert kost gir god helse. En god gammeldags blomstereng (eller slåtteng) med sitt rike blomsterflor er dermed noe av det beste en pollinator kan få. Men det er også mange hageplanter som er populære blant biene. På Blomstermeny.no finner du tips til blomster du kan servere når du får pollinatorbesøk, om våren, sommeren og om høsten, lokalprodusert, kortreist mat. La deg inspirere og komponer gjerne din egen blomstermeny!  

Se også Musene i Akershus digitale utstilling om bier.