(06.11.2019)

 

Kommunalteknikk skal bytte ut leskuret på Vallerudåsen og på Vallerudlia. I den forbindelse vil disse bussholdeplassene være uten leskur i en periode.

(06.11.2019)

Det er andre gang Trygghetsuka arrangeres i Lørenskog og ildsjelene i vold og overgrepsteamet viet en hel uke til å rette oppmerksomheten mot vold og overgrep i nære relasjoner.

Psykolog Kjersti Hildonen i vold og overgrepsteamet synes det er viktig at ansatte ved skoler, barnehager, barnevernet og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som ikke treffes i det daglige får en arena hvor man kan utveksle erfaringer. Hun har fått positive tilbakemeldinger på at tematikken igjen løftes og holdes varm siden flere kommuneansatte har kommet og gått siden forrige arrangement som var helt tilbake i 2016. Arrangørene ønsker å nå ut til de som jobber tett på befolkningen og da spesielt barn og unge.


 Hildonen peker på viktigheten ved forebyggende arbeid.
– Det er viktig å komme tidlig inn med god hjelp når noen har blitt utsatt for vold eller overgrep, men vi er også opptatt av å forhindre, ikke bare reparere. Målet er at alle barn og unge i Lørenskog skal vokse opp uten å bli utsatt for vold.

Utgangspunktet for trygghetsuka

Etter en politisk bestilling i kommunen ble det skrevet en handlingsveileder mot vold og overgrep i nære relasjoner som man ønsket at kommunens ansatte skulle bruke. Dette ble utgangspunktet for Trygghetsuka. Der det tidligere hadde vært enkeltdager med denne tematikken, kunne nå fagarbeidere og andre i kommunen bruke en hel uke på tverrfaglig utveksling.

Vold og overgrepsteamet i Lørenskog har vært en drivende kraft med å få prosjektet Trygghetsuka i havn. De er en tverrfaglig og tverretatlig gruppe som består av psykologene Kjersti Hildonen og Åsa Lind, helsesøster Kjersti Marie Kristiansen, Sigrid Skeie som er sosionom i barnevertjenesten og spesialpedagog Berit Nes i PPT. De tilbyr råd og veiledning om vold i nære relasjoner og overgrep mot barn og unge og skal også fungere som et lavterskelteam som ansatte i kommunen kan bruke. De beskriver seg selv som personlig engasjerte i enkeltsaker og enkeltmennesker, men også svært opptatt av kompetansedeling med andre i kommunen.

(01.11.2019)

Dette er skolen mot strømmen, står det i dagens Aftenposten, og viser til Finstad skole. Dagfinn Cock, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, kan derimot fortelle, at alle skolene i Lørenskog går mot strømmen.

(01.11.2019)

Romerikskonferansen tar pulsen på samtiden og vil ha med seg næringslivet på det grønne skiftet. Arrangørene ønsker å mobilisere, inspirere og spre kunnskap framfor formaninger og har troen det lokale engasjementet.    

 

 

(31.10.2019)

 Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 12. november 2019 om smarte energitiltak i din bolig.

Tid: Klokken 18.00-20.00
Sted: Kommunestyresalen på Skedsmo rådhus, Jonas Lies gate 18, 2001 Lillestrøm