Arbeid med lyset i Elveparken

Klikk for stort bilde

Kommunen har over en tid hatt store utfordringer med belysningen i Elveparken og er nå i gang med arbeider for å utbedre dette. Som følge av arbeidene vil det til tider være begrenset fremkommelighet, og deler av strekningen vil være uten belysning.

Arbeidet vil vare utover høsten 2021, med ferdigstilling innen utgangen av året.

Har du spørsmål rundt arbeidene, ta kontakt med kommunalteknikk på:

telefon 67 93 42 00 eller e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no