Arbeidene med Garchinggata er i gang

Garchinggata skal gå fra Nordliveien til Skårersletta. Her ser du mot Skårersletta. - Klikk for stort bildeGarchinggata skal gå fra Nordliveien til Skårersletta. Her ser du mot Skårersletta.Lørenskog kommune bygger en ny hovedadkomst til Skårer vest fra Nordliveien og Skårersletta. Vi har nå startet anleggsarbeidene.

I desember startet vi med forberedende arbeider ved å fjerne vegetasjon og rive et eldre lagerbygg. Nå er gravearbeidene i gang for fullt. I første omgang skal vi bygge en midlertidig omkjøringsvei slik at adkomsten til eiendommene i området opprettholdes. Når trafikken er flyttet over på den midlertidige veien skal vi til å starte gravearbeidene for nye vann- og avløpsledninger.

På prosjektets nettside kan du lese mer om arbeidene. 

Det rosa området viser anleggsområdet og den blå markeringen er den midlertidige kjøreveien som går fra Skårersletta og inn til eiendommene. - Klikk for stort bildeDet rosa området viser anleggsområdet og den blå markeringen er den midlertidige kjøreveien som går fra Skårersletta og inn til eiendommene.