Avfall og forsøpling i Lørenskog

Det observeres og rapporteres om forsøpling flere steder i Lørenskog. Nylig publiserte Romerikes Blad en artikkel om forsøpling i kommunen vår. Her kan du lese om hvordan kommunen jobber med problematikken og hva du som innbygger kan gjøre for å bidra.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall

Forurensningsloven fastsetter en generell plikt til å unngå forurensning, og forbyr forsøpling. Formålet med loven er å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning og avfall og å fremme god avfallshåndtering.  

Forurensningsloven fastsetter prinsippet om at den som forurenser skal sørge for nødvendig opprydning og dekke kostnadene for å hindre eller begrense forurensning og avfall.   

Dumping av avfall

I forurensningsloven står det at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.  

Kommunen får stadig henvendelser om avfall som er hensatt, både ved søppelcontainere i boligområder og i skogområder. All dumping eller brenning av avfall i naturen er forbudt og kan føre til anmeldelse. Reglene gjelder både for privat- og næringsavfall.  

Ved dumping av avfall påføres kommunen ekstra belastning i form av ressurs- og utstyrsbruk, samt kostnaden ved å bli kvitt annen manns avfall. Kommunen må betale for å bli kvitt avfallet på lik linje med enhver privatperson eller virksomhet.  

Klikk for stort bilde  

Hvordan arbeider kommunen med avfall og forsøpling?

Kommunen bruker mye ressurser og midler i forbindelse med plukking og innhenting av søppel.  

Arbeidet består i rutinemessig tømming av kommunale avfallsdunker, innhenting av avfall som har blitt dumpet og å gi råd og veiledning for å motvirke forurensning og avfallsproblemer. Vi ser til at forurensningsloven, og vedtak i samsvar med loven, blir fulgt.   

Enkelte dager fylles avfallsdunkene opp fortere enn vi klarer å tømme de. Er renovasjonsdunken full ber vi deg ta med avfallet til neste dunk eller ta med søppelet hjem slik at du kan bli kvitt det på en god måte. Søppel som blir satt igjen ved siden av søppeldunken vil tiltrekke seg fugler og skadedyr, som igjen kan føre til spredning av avfallet. Bildet nedenfor er eksempel på et slikt tilfelle.

Klikk for stort bilde 

Forurensningsloven gir kommunen hjemmel til å pålegge forurenser å rydde opp forsøplingen, og følge opp sitt ansvar for å motvirke ny forsøpling. For å få til dette er vi avhengig av tips fra dere innbyggere.   

Hvordan kan du tipse oss?

Kommunen har en app hvor man enkelt kan melde inn om forsøpling, manglende/fulle avfallsdunker eller andre ting man ønsker å varsle kommunen om. Appen heter «Meld en feil» og kan lastes ned til din telefon eller nettbrett. Ved noen enkle tastetrykk kan man via kart og bilde legge inn hva saken gjelder og hvor i kommunen man har observert problemet. Meld en feil er også tilgjengelig via en lenke fra vår nettside. 

Les mer om hvordan du bruker «Meld en feil» her. 

Vi tar også imot tips på e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no.   

Private initiativ og aksjoner 

Lørenskog kommune har mange aktive og engasjerte innbyggere som ønsker å bidra til å redusere forsøpling i kommunen.  

På grunn av Covid-19 situasjonen har man ikke kunnet gjennomføre og organisert Ruskenaksjon i 2020 og 2021. Likevel ser vi at både skoleklasser og innbyggere har tatt initiativ til mindre søppelplukkeaksjoner. Kommunen er svært imponert og takknemlig for det arbeidet som har blitt nedlagt. En ekstra stor takk rettes til Facebookgruppa «Søppelfritt i Lørenskog» som med stort engasjement stadig er ute og plukker søppel i kommunen. Vi setter stor pris på arbeidet deres.  

Lørenskog gjenvinningsstasjon 

Lørenskog gjenvinningsstasjon stengte 1. mars 2021, i påvente av en ny og moderne gjenvinningsstasjon. Den nye gjenvinningsstasjonen vil sikre god og effektiv avfallshåndtering, og i større grad ivareta sikkerheten til kunder og ansatte.  

Den nye gjenvinningsstasjonen vil bli vesentlig større en den gamle, og vil være mer effektiv og enklere å besøke for kundene. Det er planlagt hageavfallsmottak, noe som har vært etterlengtet i Lørenskog.  

Mens vi venter på det nye gjenvinningsanlegget, må avfallet fraktes til en av de andre gjenvinningsstasjonene til Roaf. Du kan lese mer om hvor du finner disse her.  

Alternativt må man benytte seg av firmaer som tilbyr henting av avfall hjemme hos kunder. Det er mange slike aktører som henter avfall i kommunen.