Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 29 - 30

Klikk for stort bilde  

Badeplasser i Lørenskog
Badeplasser i Lørenskog
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna God kvalitet Ja 21
Mønevann Tilstrekkelig kvalitet Ja 21
Vangen God kvalitet Ja 21
Vesletjernet God kvalitet Ja 22

 

Fra 1. juni og ut august måler vi vannkvaliteten og temperaturene på fire kommunale badeplasser; Langgrunna og Vangen ved Langvannet, samt Mønevannsdammen og Vesletjern. Vi tar vannprøver ved badeplassene som sendes til Noranalyse ved NRV for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker. 

Klikk for stort bildeEtter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Du finner beskrivelse av flere tilrettelagte badeplasser i Lørenskog her