Barne- og familieministeren til Lørenskog for å lære om opplevelseskortet

Klikk for stort bildeAnita Patel, Ragnhild Bergheim, Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Amine Mabel Andersen, Ida Lindtveit, Nina Kongtorp, Mildrid Solholm og Cathrine Hoen.Lørenskog kommune har siden 2015 hatt en ordning med opplevelseskort som skal gi barn og unge fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Torsdag 2. mai kom Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for lære om vårt opplevelseskort.

I Granavold-plattformen sier regjeringen at de ønsker å «[i]nnføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.»

Vi inviterte statsråden til å Veiviseren for at han skulle få føle litt på Lørenskogs atmosfære og der i bråket av kaffemaskinen fortalte Mildrid Solholm, leder frivillighet og møteplassutvikling, engasjert om ordningen.

– Det er to viktige kriterier som har gjort at opplevelseskortet virker: du får det sammen med en venn eller foresatt, og at det kan brukes både på kulturarrangement og aktiviteter som bygger nettverk og kunnskap. 

Det er NAV som tildeler opplevelseskortet bakgrunn av familiens økonomiske situasjon. Opplevelseskortet gir familiene mulighet til å la barna delta på håndball, fotball og kor på lik linje med sine klassekamerater. Kortet gir også familien mulighet til å gjøre aktiviteter sammen, som for eksempel gå på kino eller i svømmehallen.  

Cathrine Hoen, fagansvarlig for aktivitet og medvirkning i NAV, kunne fortelle om mange foreldre som blir glad og lettet når de får vite om at de kan få et opplevelseskort som gir familien mulighet til å gjøre noe utenfor hjemmet.

Klikk for stort bildeMildrid Solholm, leder frivillighet og møteplassutviklingI Lørenskog har vi hatt ordningen med opplevelseskort siden 2015, fordi det var et ønske om å sikre at også barn av lavinntekstfamilier fikk tilgang på fritidsaktiviteter. De to første årene var det et prosjekt, men det har siden 2017 blitt en fast ordning i Lørenskog kommune. Opplevelseskortet det er et samarbeid mellom NAV, kommunen og private aktører.  Kortet tildeles av NAV etter en vurdering. Antall barn som får tildelt opplevelseskortet har gått fra 30 i 2015 til 275 i 2019.

Lørenskog kommune samarbeider med organisasjonen Opplevelseskortet. Det gjør at våre brukere av opplevelseskortet får tilgang til aktiviteter også utenfor kommunen.

Både ordfører Ragnhild Bergheim, leder av kultur idrett og frivillighetsutvalget Anita Patel og gruppeleder i Lørenskog Høyre Amine Mabel Andresen var til stede på arrangementet og stolte over at statsråden ser til Lørenskog for inspirasjon til et nasjonalt opplevelseskort.