Barnehageopptak 2018/2019

Alle kommunale og private barnehager i Lørenskog kommune deltar i samordnet barnehageopptak. Informasjon om opptak og søknad kan leses på kommunens nettside www.lorenskog.kommune.no/barnehage.

Det må søkes elektronisk på Lørenskog kommunes nettside. Søknadsfrist er 1. mars 2018

Det skal fylles ut en søknad for hvert barn det søkes barnehageplass for.

Dokumentasjon om forhold som tilsier prioritet ved opptaket i henhold til barnehagenes vedtekter må ettersendes. Frist for levering av dokumentasjon er 1. mars.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt.

Søkere som ønsker overflytting til annen barnehage legger inn ny søknad. Søkere på venteliste fra 2017 som ikke oppdaterte søknaden innen 07.01.2018, må søke på nytt.

Søknadsfrist er 1. mars 2018

Fant du det du lette etter?