Budsjettseminar for kommunens folkevalgte

- Det må sikres økonomisk bærekraft og moderasjon er mitt viktigste budskap, slår rådmann Ragnar Christoffersen fast når han avslutter sitt innlegg på Hurdalsjøen hotell til kommunens folkevalgte.  

Kommunestyret vedtar 11. desember kommunens budsjett for 2020 og hvordan økonomien skal forvaltes de kommende årene. Rådmannens forslag til budsjett er nå lagt frem og representantene i kommunestyret er samlet for å foreta et dypdykk i i hva det forslaget innebærer på Hurdalssjøen hotell.

Rådmannen har gitt et en overordnet fremstilling av budsjettet, mens kommunaldirektørene har presentert hvilken betydning endringene i budsjett har.

Nancy Gogstad er SVs gruppeleder. Hun kom inn i kommunestyret ved årets valg og det er hennes første budsjettseminar.

- Når jeg sa ja til å bli med i politikken, var det fordi jeg ønsket å gjøre en forskjell. Men det er jo mange føringer som man ikke kommer forbi, som ligger fast. Det blir man jo litt nedstemt av. Samtidig er seminaret en øyneåpner på hvor mye bra som gjøres i Lørenskog kommune for innbyggerne.

Nancy forteller at SV allerede i dag vil sette seg sammen med sine samarbeidspartnere for å snakke sammen om hvilke områder som de enkelte partier ønsker å prioritere. - Verdimessig står våre partier nære hverandre, så dette får vi til, slår Nancy fast.

Tilstede på seminaret er også eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Hans Petter Østreng er nyvalgt leder for rådet. Han representerer Krf, men er også aktivt medlem i Hørselshemmedes Landsforbund.

– Jeg er opptatt av at de mindre og mer sårbare gruppene i for eksempel barnehage og skole blir ivaretatt og får et godt tilbud. Det er lett at de forsvinner når store beløp skal diskuteres. Sammen med seg i utvalget og på samlingen har han Ingunn Dahl som representerer Norges Blindeforbund. Begge synes det har vært nyttig å delta.

- Det gjør oss bedre i stand til å komme med de gode innspillene til budsjettet fra rådet, sier Ingunn.

Her er rådmannens forslag til budsjett 2020.  (PDF, 3 MB)