De nominerte til Lørenskogs frivillighetspris 2020

Årets frivillighetspris går til en enkeltperson, gruppe eller forening som har gjort en betydningsfull frivillig innsats i Lørenskog i forbindelse med koronapandemien. Lørenskog frivillighetsråd skal vurdere alle mottatte nominasjoner og avgjøre hvem som blir årets prisvinner. Rådet har mottatt en rekke forslag, både foreninger og enkeltpersoner er nominert. Flere kandidater har bistått kommunen og enkeltpersoner som trenger hjelp, andre har arbeidet hardt for å ivareta aktiviteter, smittevern og medlemmers behov i egen organisasjon. Noen er nominert for sin innsats i sitt lokalmiljø. Her er årets kandidater:

Norsk folkehjelp Lørenskog

Norsk folkehjelp Lørenskog - Klikk for stort bildeNorsk folkehjelp LørenskogEn av oppgavene til Norsk Folkehjelp Lørenskog er å stå i beredskap for kommunen. Da Norge brått stengte ned i midten av mars rekrutterte Norsk Folkehjelp Lørenskog raskt 13 frivillige til utkjøring av matvarer i samarbeid med Rema 1000 Metro og Lørenskog frivilligsentral. Innsatsen var meget godt organisert, med opplærte frivillige i turnus og grundige smittevernstiltak. Det ble utført 87 matutleveringer frem til sommerferien til 16 ulike husholdninger. De som fikk hjelp var innbyggere uten nettverk, og i nominasjonen påpekes det at foreningen «har hjulpet en gruppe sårbare innbyggere som var avhengige av lagets utkjøring av matvarer over lengre tid.»

Lørenskog somalisk kultursenter

I vår var det viktig å nå ut til sårbare grupper med nødvendig informasjon om retningslinjer når det gjelder smittevern. I den forbindelse var Lørenskog somalisk kultursenter aktive, velvillige og positive til å bidra med ressurser. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i kommunen ble det laget en informasjonsfilm om korona på somalisk. I filmen stilte foreningen  et av sine medlemmer som sammen med ordføreren snakket direkte til somaliere i Lørenskog. Filmen ble lagt ut på Lørenskog kommunes nettsider og delt til medlemmer i somalisk forening i Lørenskog. Det fastslås følgende i nominasjonen: «Dette bidraget hadde stor betydning i en periode der det var mye uro og forvirring i samfunnet og man visste at personer med svake norskkunkaper ikke fikk tilgang på mye av den generelle informasjonen som ble sendt ut.»

Lørenskog husflidslag

Husflidslaget leverer smitteversfrakker til ordføreren - Klikk for stort bildeHusflidslaget leverer smitteversfrakker til ordførerenDa det ble kjent at kommunen hadde behov for smittevernfrakker, meldte Lørenskog husflidslag seg til tjeneste. Flere medlemmer hadde gitt uttrykk for at de ønsket å bidra i en vanskelig tid. Kommunen stilte med forskriftsmessig stoff og mønster og 35 medlemmer satte i gang å sy. Flere ofret mye tid i påsken til dette arbeidet. De 50 første frakkene ble høytidelig overrakt kommunen ved ordføreren like etter påske. Til sammen 137 frakker ble sydd, og det ryktes at en av damene alene bidro med 25 frakker. Husflidslaget er nominert for sitt samfunnsengasjement, omstillingsevne og for sin spontane innsats og samarbeid med kommunen.

Lørenskog IF

Frivillige kampverter Lørenskog IF - Klikk for stort bildeFrivillige kampverter Lørenskog IFLørenskog idrettsforening (LIF) er nominert for «betydningsfull innsats i forbindelse med pandemien både tidligere i år og nå».  Innsatsen omfatter alternativt tilbud til spillerne og god kommunikasjon med foresatte, spillere og ledere. I tillegg ble det gjort en rekke grundige smittevernstiltak i regi av mange frivillige etter at det ble mulig å trene og spille kamper igjen. Frivillige har bidratt som koronaansvarlige, koronavakter og kampverter. LIF var en av de første klubbene som stengte ned anlegget, og satte opp tydelig merking om at stadion var stengt. Når LIF igjen åpnet, ble det gjort gradvis og kontrollert. Under stengingen av anleggene hadde klubben jevnlige møter med trenere og spillere. Spesielt keeperne var flinke med å tilby digital trening over nett. I tillegg arrangerte LIF klubbmesterskap i e-fotball som ett av mange tiltak for å holde kontakten med medlemmene og spillerne. Aktivitetene og tiltak har blitt høyt verdsatt av både spillere og foresatte, og klubben har ikke hatt frafall i perioden.

Lørenskog Turlag

Lørenskog turlag - Klikk for stort bildeLørenskog turlagLørenskog Turlag ble etablert i Lørenskog i 2019 og har 2050 medlemmer. Turlaget ved styret og frivillige er nominert for arbeidet de gjør, og hva de har fått til i løpet av koronapandemien. Rutiner og planer er endret og flere frivillige er tilkalt. Etter at tur- og kursprogrammet ble noe redusert, kom aktiviteter i gang igjen før sommeren, og laget har i høst tilbudt fullt turprogram for både seniorer og voksne, med og uten små barn. I perioden er en nyetablert trilleturgruppe kommet godt i gang og det er etablert en frivillig gruppe med ungdommer som skal drive DNT Ung Lørenskog. Dessuten har 20 frivillige hatt tilsyn med tre markahytter, noe som i tillegg til vedlikehold i år har medført omfattende rengjøring mellom vært besøk. Turlagets tilbud er høyt verdsatt. Etter at aktiviteter åpnet igjen i mai har laget mottatt utallige tilbakemeldinger på at medlemmer ser frem til å være med på tur, kunne møte mennesker og prate om løst og fast under trygge rammer.

Stian Walde

Stian Walde - Klikk for stort bildeStian WaldeStian Walde er frivillig i Lørenskog klatreklubb, og bidrar både i Fjellhamarhallen og hjelper eldre med snømåking og gressklipping. I år har Stian brukt utallige timer i hundremeterskogen ved Fjellhamar skole. Han har bygget et landskap og gitt det navnet «Beversafari». Dette er blitt et flott sted som skolene og barnehagene bruker hver eneste dag. 

I samarbeid med skolen og barnehager søkte han nylig om midler fra Sparebankstiftelsen DNB og fikk innvilget 30 000 kr. For disse pengene skal han bygge en gapahuk slik at det enda lettere å gjennomføre uteskole på området. Han har også sørget for at skolen, barnehagene og nærmiljøet får bålplass og akebakke der. Dette er svært etterlengtet.  «Dette er absolutt en mann som fortjener en pris for alt arbeidet han gjør for barn og unge på Fjellhamar», poengteres det i nominasjonen.

Viktor Somogyi 

Viktor Somogyi - Klikk for stort bildeViktor SomogyiViktor Somogyi arbeider til daglig hos Lørenskog IF. Han er med i Gatelaget til LIF, og har vært med på å etablere et lag for flyktninger som han også trener, og et lag for ungdom som opplever utenforskap. Han er også trener for et lag med 13 år gamle gutter. Viktor hjelper også til med og dele ut mat til rusavhengige gjennom tilbudet Rusomsorg på hjul som er i regi av avdeling Rus og psykisk helse i Lørenskog kommune.

Under koronaperioden i mars/april brukte Viktor mye av fritiden sin til å kjøre ut mat til rusavhengige og andre som hadde det ekstra vanskelig i denne perioden. Veldig mange fikk det aller nødvendigste på grunn av innsatsen til Viktor.  Viktor Somogyi er nominert «for sitt generelle arbeid for de som trenger det mest i samfunnet og ikke minst hans arbeid for de svakeste i samfunnet under covid-19 perioden i mars/april.»

Brynhild Velde Kvien

Brynhild Velde Kvien - Klikk for stort bildeBrynhild Velde KvienBrynhild Velde Kvien fra Frelsesarmeen Fjellhamar har vært til stor hjelp for en familie som har strevd i forbindelse med koronapandemien. Brynhild har vært tilgjengelig for familien, handlet mat og også bistått familien med innkjøp av klær.

Familien forteller: «Hun har stor forståelse for situasjonen vår i denne perioden med pandemi, og vi er så takknemlig for alt hun gjør for oss og andre som trenger hjelp. Vi nominerer henne fordi hun fortjener det.»

Hikmet Yasemin Koc 

Hikmet Yasemin Koc - Klikk for stort bildeHikmet Yasemin KocHikmet Yasemin Koc er leder for den tyrkiske kvinneforeningen i Lørenskog, og hun er nominert for sitt  frivillige arbeid for medlemmene i foreningen. Under koronaen arrangerte hun førstehjelpskurs, zumbatimer og kaffemøter. Videre har hun deltatt i møte med den tyrkiske ambassaden for å gi medlemmene informasjon om muligheter og rettigheter med mer. Arbeidet er høyt verdsatt av medlemmene i kvinneforeningen.