De nye oppdaterte koronatiltakene i Lørenskog

Klikk for stort bildeDessverre så har smitten økt, også den siste uken. Det er spesielt i gruppen barn og unge til og med 19 år som øker markant. Det er bakgrunnen for at  formannskapet har innført nye tiltak som skal begrense mobilitet og treffpunkter mellom barn og unge på tvers. 

— Vi ønsket å skjerme barn og unge fra inngripende tiltak. Men i den aldersgruppen er det nå størst smittespredning, og det skjer med en hurtighet som vi ikke har sett før. På bakgrunn av dette innførte kommuneoverlegen rødt nivå i barnehagene og skolene. Dette betyr at elevene er i mindre kohorter med større avstand. For at dette skal ha den effekten vi ønsker på smittespredningen, må disse kohortene også gjelde i fritiden. Derfor er det nødvendig å stenge ned fritidsaktiviteter hvor barn og unge møtes på tvers, forteller ordfører Ragnhild Bergheim.  

De gjeldende smitteverntiltakene som ble innført 3. mars videreføres, samt at følgende nye tiltak innføres fra og med 11. mars:

  • Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges. Unntak for fritidsaktiviteter en til en, som for eksempel musikkundervisning.
  • Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil 10 personer, så lenge man kan holde 1 meters avstand.
  • Organiserte utendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år forbys.

Onsdag 24. mars vil det bli tatt en ny vurdering om alle gjeldende tiltak, både de som ble vedtatt 3. mars og de skjerpede tiltakene den 10. mars, skal videreføres. 

Kommuneoverlege Rand Mjøen forklarer at det er ønskelig at barn og unge skal slippe gjentatte karantener.  — I tillegg til at de utsettes for en smitterisiko, er det en belastning for den enkelte og for mange familier. I den situasjonen vi er i nå, er det viktig å få redusert antall nærkontakter betydelig, i skolen og på fritiden.

Omfattende test- og smittesporing 
Den muterte virusvarianten smitter lettere. Det krever at vi har et mer omfattende test - og smittesporingsregime. FHI kaller dette for forsterket TISK. Det betyr at alle nærkontakter blir testet to ganger - i starten og når du er på vei ut av karantene. Videre må alle nærkontakter til de som må i karantene, være i ventekarantene, til du eventuelt har testet negativt.

Når vi oppdager smitte, medfører det at et stort antall personer havner i karantene enten som nærkontakter eller som hustandsmedlemmer av nærkontakter. Dette er en stor belastning på de det gjelder, og det er en stor belastning på apparatet som gjør testing og smittesporing. Det vil kunne bety at for eksempel et helt fotballag med tilhørende familier må i karantene.

Klarer vi ikke spore smitten er faren for at vi mister kontrollen stor. Derfor er det viktig å redusere den sosiale kontakten. 

Blomsterbutikker
Formannskapet vedtok for øvrig at blomsterbutikker under 250 kvm kan ha åpent. Det gjelder fra vedtaket ble fattet i dag, 10. mars. 

Vi oppdaterer sidene med alle gjeldende tiltak så fort vi kan.